Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Linnunlahdentie 2
80110 Joensuu
+358 133375046
hankinta@jns.fi
Hankinnan nimi
Siun soten välinehuollon autoklaavit 3 kpl, välinehuollon autoklaavien kuljetuslinjasto ja välinehuollon autoklaavien kuljetuslinjastoa ohjaava ohjelmisto
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää Teitä jättämään tarjouksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten välinehuollon autoklaaveista (3 kpl), välinehuollon autoklaavien kuljetuslinjastosta ja välinehuollon autoklaavien kuljetuslinjastoa ohjaavasta ohjelmistosta. Tarjottavien laitteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.
Julkaisupäivä
23.1.2019
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Hankintamenettely
Avoin menettely
Tavoiteaika
1.1.2019 - 31.7.2019