Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Raatihuoneenkatu 9
06100 Porvoo
+358 19520211
hankintapalvelut@porvoo.fi
Hankinnan nimi
Kommunikaatio-opetus
Kuvaus
Sosiaali- ja terveystoimen vammaispalvelut hankkii asiakkailleen ja heidän lähipiirilleen kommunikaatio-opetusta. Hankittavan palvelun sisältö: 1) Viittomakielen opetus asiakkaille ja lähipiirille o Viittomakielen opetus voi olla kuurolle tai kuuroutuneelle henkilölle annettavaa viittomakielen alkeisopetusta tai jatko-opetusta. Viittomakielen opetusta voidaan antaa myös kuuron tai kuuroutuneen henkilön perheelle tai lähipiirille. 2) Viitotun puheen opetus asiakkaille ja lähipiirille 3) Tukiviittomien opetus asiakkaille ja lähipiirille o Tukiviittomien opetusta annetaan useimmiten lapsille tai nuorille ja heidän perheilleen, mikäli lapsen/nuoren puheen kehityksessä on viiveitä tai puhe on vaarassa jäädä puuttumaan kokonaan. o Opetuksen tavoitteena on henkilön kommunikaatiokehityksen tukeminen ja toimivan kommunikaatioympäristön rakentaminen siinäkin tapauksessa, että puheenkehitys jää puutteelliseksi. Sopimuskausi 1.2.2019 - 31.1.2021 ( + 2 vuoden optio) Hankintailmoitus julkaistaan marraskuussa 2018.
Julkaisupäivä
2.10.2018