Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2022-2278
Hankinnan nimi
Katu- ja vesihuollon suunnittelu, Palontörmäntien alue
Päätöspäivämäärä
6.7.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Destia Oy, Asiantuntijapalvelut

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupunginTekniset palvelut ja Napapiirin Vesi Oy ovat pyytäneet kokonaishintatarjousta Rovaniemen kaupungin 23. kaupunginosassa sijaitsevien tonttikatujen; Palotörmäntien, Pullinniementien, Palontörmänkujan, Lähteenpolun saneeraussuunnittelusta, sekä kevyenliikenteenväylien suunnittelusta välillä Palontörmänkuja-Harjuntie ja Kevyen liikenteen väylän suunnittelusta välillä Lähteenpolku-KT81 klv. Lisäksi suunnittelutoimeksiantoon sisältyy vesihuollon saneeraussuunnittelu edellä mainituille kaduille ja väylille. Suunnittelutoimeksianto sisältää lisäksi valaistus- ja liikenteenohjaussuunnitelmien laatimisen edellä mainituille kaduille ja väylille. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankintana tehtävä suunnittelutoimeksianto. Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Suunnittelutoimeksianto päättyy, kun tehtävä on suoritettu ja vastaanotettu hyväksytysti. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista.