Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
402331
Hankinnan nimi
Anttilan koulun hissin uusiminen
Päätöspäivämäärä
19.7.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Schindler Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Lohjan kaupunki pyytää urakkatarjouksia Anttilan koulun (Kirkkokatu 6, Lohja) hissin uusinnasta kokonaisurakkana tarjouspyynnön liiteasiakirjojen mukaisesti. Nykyinen hissi on koulun valmistumisvuodelta 1983. Tarjoushinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina (ALV 0 %,) eikä niitä sidota indeksiin. Tarjouksessa tulee mainita erillisveloitettavien töiden, tuntiveloitus hinnat ja kunnossapidossa laitekohtaiset vuosihuoltohinnat. Valintaperusteena pidetään halvinta kokonaishintaa. Toimeksiantajalla on oikeus olla hyväksymättä tarjouspyynnön vastaista tarjousta, eikä ole velvollinen suorittamaan laskentapalkkioita tarjoajille. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintaan sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevaa direktiiviä 2014/23-25/EU. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä. Mikäli yksikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla tai olosuhteet muuttuvat hankintamenettelyn aikana sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn. Tarjousten jättämisen jälkeen menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1) Tarjoajan soveltuvuuden täyttymisen tarkastaminen 2) Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3) Tarjousten vertailu ilmoitettua perustetta soveltaen 4) Parhaan tarjouksen valinta ilmoitetun valintaperusteen mukaisesti 5) Soveltuvuuteen liittyen selvitysten pyytäminen voittajalta ja soveltuvuusvaatimusten täyttämisen tarkastaminen sekä urakkaneuvottelu 6) Hankintapäätöksen ja sopimuksen tekeminen