Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
404616
Hankinnan nimi
Kiteen seurakunnan metsänhoitopalvelut
Päätöspäivämäärä
5.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiteen seurakunnan metsänhoitopalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2023 - 31.12.2024 + yksi (1) + yksi (1) optiovuotta. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 01.01.2025 - 31.12.2025 sekä 01.01.2026 - 31.12.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintasopimus tehdään yhden tarjoajan kanssa.