Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
412145
Hankinnan nimi
Urheilijoiden terveystarkastukset, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
5.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Mehiläinen Oy - Pohjois-Karjalan Terveyspalvelut Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti urheilijoiden terveystarkistusten hankinnan Joensuun kaupungille sopimuskaudelle 01.11.2022 -31.12.2024. Hankinnan kohteena ovat urheilijoiden terveystarkistukset Joensuun kaupungin urheilulukion opiskelijoille ja tämän lisäksi muille urheiluakatemian urheilijoille. Terveystarkastukset pyritään toteuttamaan siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän poissaoloja urheilijoille ja lisätyötä koululle. Sopimus tehdään kahden (2) palveluntuottajan kanssa. Asiakas (urheilija) valitsee sopimustoimittajista soveltuvimman huomioiden mm. etäisyys koulusta sekä kulloinkin käytettävissä olevat kulkumahdollisuudet.