Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
501050
Hankinnan nimi
Markkinointiviestinnän palvelut Itä-Suomen jäteyhtiöiden neuvontayhteistyölle
Päätöspäivämäärä
22.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Itä-Suomen jäteyhtiöiden neuvontayhteistyön yhteisten markkinointiviestinnän palveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.8.2024 – 31.7.2026 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.8.2026 - 31.7.2027 sekä 1.8.2027 - 31.7.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaaja tekee tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tarjouspyynnössä mainittujen palvelujen lisäksi tilaaja (Puhas Oy) voi puitejärjestelyn perusteella tarvittaessa hankkia myös muita valitun mainostoimiston palveluja jäteneuvonnan yhteistyölle, ja niiden hankinnassa tulee noudattaa samaa hinnoitteluperiaatetta kuin tarjotuille palveluille.

Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut