Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
504499
Hankinnan nimi
Vuokra-autopalvelu 2024-2026 (2028) Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
Päätöspäivämäärä
28.5.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian vuokra-autopalvelun hankinnan sopimuskaudelle 1.6.2024 - 31.5.2026 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.6.2026 - 31.5.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Vuokra-autopalvelu käsittää pääsääntöisesti Riverian Joensuussa olevat toimipisteet, mutta palveluntarjoajalla tulee olla mahdollisuus palvelulla myös maakunnan toimipisteitä tarvittaessa. Tarjouskilpailussa valitaan yksi (1) toimittaja autojen vuokrauspalvelujen toteuttajaksi.

Valitut toimittajat

Finn-Rent Oy

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut