Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
KAJDno-2024-150
Hankinnan nimi
Kuntoarvioiden ja PTS-ehdotusten laadinta Kajaanin kaupungin kiinteistöihin
Päätöspäivämäärä
3.6.2024
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

Granlund Oy - Ryhmä 1: HVA-rakennukset Sweco Finland Oy - Ryhmä 3: Kulttuuri-, toimisto- ja liikuntarakennukset WSP Finland Oy - Ryhmä 2: Päiväkotirakennukset

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut