Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
503233
Hankinnan nimi
Karelia-ammattikorkeakoulun ICT-konesali ja virtualisointialusta 2024-2027
Päätöspäivämäärä
6.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Karelia-ammattikorkeakoulun opetuskäyttöön tulevan ICT- konesalin ja virtualisointialustan ja niiden ylläpidon hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 01.08.2024 - 31.07.2027. Mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisanoo sopimuksen viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, sopimus päättyy 31.07.2027. Jos sopimusta ei irtisanota päättymään sopimuskauden päättyessä, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Karelia on Cisco Networking Academyn jäsen, jonka jäsenyyden myötä Karelia saa opetukseen ajantasaisen ja ylläpidetyn oppimateriaalin ja opetushenkilökunnalle maksuttomat koulutukset. Tarjouspyynnössä esitetty tuoterakenne noudattaa pienen, nykyaikaisen konesalin (data center) tuoterakennetta ja on yhteensopiva koulutusmateriaalien kanssa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Telia Cygate Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat