Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
PL 8216
96101 Rovaniemi
+358 163221
hankintapalvelut@rovaniemi.fi
Otsikko
Monitoimi- ja tulostuslaitteet palveluineen
Kuvaus
Rovaniemen kaupunki kilpailuttaa kaupungin eri yksiköihin hankittavat monitoimi- ja tulostuslaitteet oheispalveluineen. Hankinnan kohteena on monitoimilaitteiden ja näihin liittyvien oheis- ja lisäpalveluiden, kuten huolto-, koulutus-, asennus- ja ylläpitopalveluiden hankinta. Hankinta kattaa myös turvatulostus-, tulostuksenhallinta-, follow me- ja mobiilitulostusratkaisujen sekä näihin liittyvien laitteiden ja tarvikkeiden hankinnan. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Kilpailutuksessa tullaan käyttämään hankintalain mukaista avointa menettelyä. Hankinnan kilpailutus on suunniteltu toteutettavaksi syksyn 2022 aikana.
Julkaisupäivä
16.6.2022