Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Tikkamäentie 16
80210 Joensuu
+358 133300
hankinnat@siunsote.fi
Hankinnan nimi
Lastensuojelun toimeksiantosuhteinen perhehoito
Kuvaus
Siun sote tulee hankkimaan lastensuojelun toimeksiantosuhteista perhehoitoa ostopalveluna. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo 5 milj. eur (alv 0 %) ylittää kansallisen kynnysarvon (sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva hankintalain liitteen E mukainen palvelu, CPV-koodi: Lasten ja nuorten sosiaalipalvelut (85311300-5). Kilpailuttajana toimii Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Kilpailutuksesta kiinnostuneita ja mahdollisia tarjoajia pyydämme seuraamaan tarjouspyynnön julkaisua julkisessa Hilma-palvelussa osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/search.
Julkaisupäivä
11.2.2022
Tavoiteaika
1.6.2022 - 31.10.2022