Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
324278
Hankinnan nimi
Ateriapalvelut Hirvirannan leiri- ja kurssikeskus, Kontiolahden seurakunta
Päätöspäivämäärä
22.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Kotopalvelut Kotisi Parhaaksi Oy

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kontiolahden seurakunnan ateriapalveluiden hankinnan Hirvirannan leiri- ja kurssikeskuksessa ja tarvittaessa toimitettuna Kontiolahden kunnan alueelle sopimuskaudelle (tavoite) 1.1.2021 - 31.12.2022 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.1. - 31.12.2023 sekä 1.1. - 31.12.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintasopimus tehdään yhden tarjoajan kanssa. Valituksi tulee tarjoaja, jonka tarjousvertailun yhteenlasketut pisteet ovat suurimmat.