Tulevat hankinnat

Alla on listattuna hankintayksikön julkaisemat tiedot tulossa olevista hankinnoista. Voit selata listaa tai käyttää selaimen hakutoimintoa (CTRL + F).

Julkaisupäivä
13.7.2016
Hankintayksikkö
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Kuvaus
Valo- ja äänitekniikkapalvelut Oulun kaupungille ja sen hankintayhteistyökumppaneille. Tarjouspyyntö tulossa vuoden 2018 alussa.
Julkaisupäivä
18.9.2017
Hankintayksikkö
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Kuvaus
Monetra Oy hankintapalvelut kilpailuttaa kuljetuspalvelut asiakkailleen (mm. virkistyspäivien, kehittämispäivien, koulutusten tms. henkilöstön kuljettamisen sekä vieraiden kuljetukset). Tarjouspyyntö ...
Julkaisupäivä
18.9.2017
Hankintayksikkö
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Kuvaus
Tarjouspyyntö musiikkivälineistä perusopetus- ja päiväkotikäyttöön julkaistaan kevät 2018 aikana.
Julkaisupäivä
10.11.2017
Hankintayksikkö
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Kuvaus
Tarjouspyyntö Viemäreiden aukaisut, huuhtelut ja tv-kuvaukset sekä salaojien huuhtelut ja kaivojen tyhjennykset -hankinnasta julkaistaan vuoden 2018 alussa.
Julkaisupäivä
10.11.2017
Hankintayksikkö
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Kuvaus
Tarjouspyyntö Viestinnän ja markkinoinnin palvelut julkaistaan syksyn 2017 aikana.
Julkaisupäivä
8.4.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.9.2020 - 31.3.2021
Julkaisupäivä
28.9.2020
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupunki suunnittelee varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa.
Tavoiteaikataulu
1.10.2020 - 31.3.2021
Hankintalaji
Palvelut
Hankintamenettely
Neuvottelumenettely
Julkaisupäivä
10.9.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.10.2020 - 31.3.2021
Julkaisupäivä
20.10.2020
Hankintayksikkö
Turun kaupunki
Kuvaus
Laaditaan yleissuunnitelma, jonka perusteella voidaan tehdä päätös toteutussuunnitelmien laatimisesta koko raitiolinjan Varissuo-Satama osuudella. Kaupunginvaltuusto päätti jo 20.4.2020 § 51, että rai
Tavoiteaikataulu
9.10.2020 - 29.1.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Intraoraaliskannerin hankinta Porvoon kaupungin suun terveydenhuollon käyttöön Hankintailmoituksen julkaisu alkuvuodesta 2021.
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Tilausajopalvelut kaupungin eri toimialojen käyttöön esim. retket, uimahallimatkat (ei sis. koulukuljetuksia). Useamman toimittajan puitesopimusajalle ajalle 1.8.2021 - 31.7.2023 + 2 v. optio.
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Porvoon kaupungin Toimitilajohdon hallinnoimien kiinteistöjen uudis- ja korjausrakentamisen asiantuntijapalvelu. Puitesopimus yhden toimittajan kanssa 1.x.2021 - 31.x.2023 + 2 v. optio.
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Porvoon kaupungin Toimitilajohdon hallinnoimien kiinteistöjen pihojen korjauskohteet sis. maanrakennus- ja vihertyöt sekä leikki- yms. välineet. Usean toimittajan puitesopimus 1.x.2021 - 31.x.2023 ...
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Maanrakennussuunnittelupalvelut Porvoon kaupungin Toimitilajohdon hallinnoimien kiinteistöjen uudis- ja korjausrakennushankkeisiin. Useamman toimittajan puitesopimus ajalle 1.x.2021 - 31.x.2023 + 2...
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Rakennussuunnittelupalvelut Porvoon kaupungin Toimitilajohdon hallinnoimien kiinteistöjen uudis- ja korjausrakennushankkeisiin. Useamman toimittajan puitesopimus ajalle 1.x.2021 - 31.x.2023 + 2 v o...
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Sisustus- ja irtokalustesuunnittelupalvelut Porvoon kaupungin Toimitilajohdon hallinnoimien kiinteistöjen uudisrakennus- ja korjauskohteisiin. Usean toimijan puitesopimus ajalle 1.x.2021 - 31.x.202...
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Lukituspalvelut Porvoon kaupungin Toimitilajohdon hallinnoimien kiinteistöjen tarpeisiin. Useamman toimijan puitesopimus ajalle 1.4.2021 - 31.3.2023 + 2 vuoden optio.
Julkaisupäivä
29.10.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Esitystekniikan uusiminen
Tavoiteaikataulu
1.12.2020 - 14.6.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kohteen ark-, rak-, lvia- ja sähkösuunnittelijan kilpailutus
Tavoiteaikataulu
1.12.2020 - 28.2.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Iiksenvaaran koulun lämmitysjärjestelmän muutos
Tavoiteaikataulu
1.12.2020 - 31.3.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tuupovaaran vanhan koulun purku-urakka
Tavoiteaikataulu
1.12.2020 - 31.3.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Hammaslahden vanhan päiväkodin purku-urakka
Tavoiteaikataulu
1.12.2020 - 31.3.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Enon koulun A-osan purku-urakka
Tavoiteaikataulu
1.12.2020 - 31.3.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Joensuun kaupunkihistorian toimittaminen ja julkaiseminen
Tavoiteaikataulu
1.12.2020 - 28.2.2021
Julkaisupäivä
1.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Itsepalvelujäteaseman maanrakentaminen, vaakojen perustukset, aidat, kaivot ja päällystystyöt, sekä itsepalvelujäteaseman valaistus, tekninen tila ja automaatioon liittyvät rakenteet
Tavoiteaikataulu
1.12.2020 - 28.2.2021
Julkaisupäivä
1.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.12.2020 - 28.2.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
KVR-urakka
Tavoiteaikataulu
1.12.2020 - 31.3.2021
Julkaisupäivä
2.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Venesataman rantarakenteet
Tavoiteaikataulu
2.12.2020 - 28.2.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Hankitaan traktori. Annetaan entinen vaihdossa n. 50 000e kone ja n. 120 000e väliraha (tai alle).
Tavoiteaikataulu
7.12.2020 - 28.2.2021
Julkaisupäivä
11.12.2020
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa uimahallin siivouksen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.4.2022 - 31.3.2028. Sopimukseen on suunniteltu sisältyvän kaksi yhden vuoden optiokautta. Hankinnan arvi...
Julkaisupäivä
16.12.2020
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki / Tornion vesi Oy kilpailuttaa vesijohdon saneerauksen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.3.2021- 30.6.2021. Hankinnan arvon arvioidaan olevan noin 70 000 - 100 000 euroa...
Julkaisupäivä
16.12.2020
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki / Tornion vesi Oy kilpailuttaa vesijohdon saneerauksen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.2.2021- 30.6.2021. Hankinnan arvon arvioidaan olevan noin 90 000 - 130 000 euroa...
Julkaisupäivä
16.12.2020
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Tornio 400 vuotta tapahtuman tekniikkaa ja rakenteita koskevan palvelun. Palveluun on suunniteltu sisätyvän esiintymislavan rakentaminen sisältäen äänentoiston valot, st...
Julkaisupäivä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kolin jätevedenpuhdistamon lietekuivurin ja lietepumpun uusiminen
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Brahe-salin näyttämövalaistuksen päivittäminen
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 28.2.2021
Julkaisupäivä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Koulu- ja kimppakyytikuljetukset
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kopiopaperit ja -kartongit
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kuorma-auton vuokrauspalvelut puitesopimus
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.3.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Konetyöt puitesopimus
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.3.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Maa-ainekset ja lumenajo
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.3.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
LVI-työt
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.3.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Sähkötyöt
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.3.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pienet rakennustyöt
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.3.2021
Julkaisupäivä
18.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Teknologiakasvatuksen laitteet Nepenmäen koululle
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.3.2021
Julkaisupäivä
8.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kontiolahden koulukuljetukset
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.7.2021
Julkaisupäivä
13.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Sydänvalvonnan telemetrialaitteiston uusiminen, valvontalaitteisto
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.3.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tiedepuiston kiinteistönhoidon palveluiden kilpailutus.
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tiedepuiston ravintolatoimintojen kilpailutus.
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tiedepuiston siivouspalveluiden kilpailutus.
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Louhintatyöt
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.3.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Sammonkadun peruskorjaus välillä Toukolantie-Jokikatu (noin 340 m), viimeistelytyöt ja päällystys vuonna 2022
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Jäähilekontin hankinta Lieksan satamaan kalastajien käyttötarpeita varten
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.3.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n kaikkien kiinteistöjen kiinteistönhoito
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pankakosken Hangaspuron alueen vesijohtoverkoston kahden uuden runkovesilinjan rakentaminen Hattuvaarantien alitse
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Siilaisenpuron sillan rakentaminen, Noljakka
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Vesikkopuiston päiväkodin ja asuinrakennuksen purku-urakka
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Uimaharjun terveysaseman purku-urakka
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Palvelutalo Puna-Apilan purku-urakka
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Eläinklinikan lämmitysjärjestelmän muutos
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Marjalan päiväkodin pihan muutostyöt
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.3.2021
Julkaisupäivä
20.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
3.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
17.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
17.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tilapäiseen palvelukysyntään vastaaminen
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
13.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa sorateiden kevät ja syyshöyläykset. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.1.2022- 31.12.2025. Sopimukseen on suunniteltu sisältyvän kaksi yhden vuoden optiokautta. ...
Julkaisupäivä
13.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa katujen ja teiden talvikunnossapidon sekä lumenkaatopaikkojen hoidon. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.10.2021- 30.9.2025. Sopimukseen on suunniteltu sisältyv...
Julkaisupäivä
13.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Victoriantorin kesä- ja talvikunnossapidon. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 15.10.2021- 14.10.2023. Sopimukseen on suunniteltu sisältyvän kaksi yhden vuoden op...
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Kaakamon päiväkodin pihan leikkivälineet. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.-31.7.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Kyläjoen koulun liikuntasalin lattian uusimisen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.-30.6.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Kaakamon koulun liikuntasalin lattian uusimisen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.-30.6.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa pesulan (Kulleronkatu 7) vesikatteen uusimisen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.5-31.7.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Alavojakkalan entisen koulun julkisivun ja vesikaton maalauksen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.5.-31.7.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena m...
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Putaan koulun kädentaidon iLoq-lukot. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.-30.6.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Kivirannan koulun sisäpihan liikuntapaikan rakentamisen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.6.-31.7.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettely...
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Putaan nuorisotalon ilmanvaihdon uusimisen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.-31.5.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Putaan vuoropäiväkodin keittiön ilmanvaihdon ja katon saneerauksen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.-31.7.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena ...
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Raumon koulun viemärisaneerauksen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.6.-31.8.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Torpin monitoimitalon A1, B1 ja C1 vesikaton uusimisen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.5.-31.8.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelyn...
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Hallituskadun suojatiekorokkeen kiveyksen uusimisen Länsirannalla. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.5.-30.6.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena...
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Onttolan varikon lämmitysjärjestelmän muutos
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Joensuun pääkirjaston talotekniikan muutostyöt
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Enon terveysaseman muutostyöt
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Green Park / Ahtaajankujan rakentaminen
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Rantakylän palvelukeskuksen torialueen peruskorjaus ja kehittäminen
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Enon Niskan leikkipaikan peruskorjaus
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Alikulun rakentaminen Vanhalle valtatielle
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Purolantien ja Rautatieaseman jätevedenpumppaamonjen uudistaminen
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Ulkoleikki-, ulkokuntoilu- ja lähiliikuntapaikkojen välineet ja varusteet
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Liukuvalamalla tehtävät reunakivet
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
11.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
4 -akselinen tiehoitoauto talvihoitovarustuksella.
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Liperin hautausmaan konehallin peltikaton uusiminen
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Skeittiramppirakennelmat skeittipuistoon
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Varhaiskasvatuksen ostopalvelut
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pesulapalvelut + vaihtomatot
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Lieksan Veden jätevedenpuhdistamon kattoremontin suunnittelu sisältäen IV-remontin suunnittelun
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.8.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tiaisenkadun ja Sammonkadun peruskorjaus
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
1.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kohde tarkentuu myöhemmin.
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
2.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tiaisenkadun ja Sammonkadun peruskorjaus
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
4.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
4.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Lumen ja polanteen poistoa, liukkauden torjuntaa sekä aurausviitoitus Kontiolahden kunnan kaavateillä ja pihoilla. 400 000 €/ 3 vuotta
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
4.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Ruokakuljetukset
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
4.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Katuvalaistuksen toiminnan tarkastukset ja vikojen korjaukset 70 000€/ 3 vuotta
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
4.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Vesitornin peruskorjaus
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Hilman kokoelmahallintajärjestelmän hankinnat ja ilmankostutin järjestelmä
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.8.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Niiralan teollisuusalueiden raiteiden saneeraus. Kunnostetaan osa alueen teollisuusraiteista.
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Hammaslahden urheilukentän peruskorjaus
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Ratasillan rakentaminen Karhunmäkeen
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Noljakantie - Marjalantie kiertoliittymä
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
20.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tuore leipä ja leipomotuotteet
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.7.2021
Julkaisupäivä
18.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Sisältää kohteisiin tulevat maa-ainekset että talven hiekoitus
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
18.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Uusi kaivinkone + huolto (leasing)
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
18.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Käytetyn säiliöauton hankinta
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
18.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Uusi traktori + huolto (Leasing)
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
20.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Siivouksessa käytettävien pesu- ja puhdistusaineiden hankinta
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Koulukadun peruskorjaus välillä Niskakatu - Yläsatamankatu
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Mönninkadun ja Asemakadun katusaneerausten suunnittelu
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Sammalpolun katusuunnittelu
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Ilmanvaihtokoneiden suodattimet
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
8.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
PKH 182302 Kudoskuljetinautomaatti patologialle
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
8.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Blokkien ja näytelasien merkintälaitteet. Mikroskooppilasien digitalisointilaite patologialle
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Koillispuiston tekonurmikentän peruskorjaus
Tavoiteaikataulu
1.5.2021 - 30.9.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kaupunginniemen kotisataman ruoppaus- ja läjitystyöt
Tavoiteaikataulu
1.5.2021 - 30.9.2021
Julkaisupäivä
18.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Uusi latukone + huolto (leasing)
Tavoiteaikataulu
1.5.2021 - 30.9.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Keskusarkiston siirto Kansallisarkiston Joensuun tiloihin ja Enon palvelupisteelle.
Tavoiteaikataulu
1.5.2021 - 31.8.2021
Julkaisupäivä
11.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Liikuntavälineet ja kuntosalilaitteet
Tavoiteaikataulu
1.6.2021 - 31.8.2021
Julkaisupäivä
10.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Haavanhoitotuotteet
Tavoiteaikataulu
1.7.2021 - 31.3.2022
Julkaisupäivä
10.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Yksikössä toimintakyky ensihoitoon ja pelastustoimen tehtäville ensitoimenpiteisiin. Alusta ja korityöt.
Tavoiteaikataulu
1.7.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
8.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Silmäkirurgiset tarvikkeet, kaihiveitset, tekomykiöt.
Tavoiteaikataulu
1.7.2021 - 30.9.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Rantaosayleiskaavojen päivitys 4 ja 5
Tavoiteaikataulu
1.8.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Ajoneuvojen katsastus
Tavoiteaikataulu
1.8.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
20.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Puhtauspalvelun hankinta
Tavoiteaikataulu
1.8.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Jätesäkit ja roskapussit
Tavoiteaikataulu
1.8.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
19.5.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.8.2021 - 31.8.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tiedepuiston kiinteistön ylläpito ja vuokraustoiminta.
Tavoiteaikataulu
1.8.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
1.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
2.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
4.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kuljetuspalvelu
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
2.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Ajoneuvojen ja työkoneiden varaosat
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Huoltamotankkaukset ja ajoneuvojen pesupalvelut
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Ensiapulaukut ja ensiapukaappien tarvikkeet toimipaikkoihin
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kodinkoneet
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Sepeli
Tavoiteaikataulu
1.10.2021 - 31.3.2022
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Päällystysurakka
Tavoiteaikataulu
1.10.2021 - 31.12.2021