Tulevat hankinnat

Alla on listattuna hankintayksikön julkaisemat tiedot tulossa olevista hankinnoista. Voit selata listaa tai käyttää selaimen hakutoimintoa (CTRL + F).

Julkaisupäivä
13.7.2016
Hankintayksikkö
Monetra Oulu Oy
Kuvaus
Valo- ja äänitekniikkapalvelut Oulun kaupungille ja sen hankintayhteistyökumppaneille. Tarjouspyyntö tulossa vuoden 2018 alussa.
Julkaisupäivä
18.9.2017
Hankintayksikkö
Monetra Oulu Oy
Kuvaus
Monetra Oy hankintapalvelut kilpailuttaa kuljetuspalvelut asiakkailleen (mm. virkistyspäivien, kehittämispäivien, koulutusten tms. henkilöstön kuljettamisen sekä vieraiden kuljetukset). Tarjouspyyntö ...
Julkaisupäivä
18.9.2017
Hankintayksikkö
Monetra Oulu Oy
Kuvaus
Tarjouspyyntö musiikkivälineistä perusopetus- ja päiväkotikäyttöön julkaistaan kevät 2018 aikana.
Julkaisupäivä
10.11.2017
Hankintayksikkö
Monetra Oulu Oy
Kuvaus
Tarjouspyyntö Viemäreiden aukaisut, huuhtelut ja tv-kuvaukset sekä salaojien huuhtelut ja kaivojen tyhjennykset -hankinnasta julkaistaan vuoden 2018 alussa.
Julkaisupäivä
10.11.2017
Hankintayksikkö
Monetra Oulu Oy
Kuvaus
Tarjouspyyntö Viestinnän ja markkinoinnin palvelut julkaistaan syksyn 2017 aikana.
Julkaisupäivä
12.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on perustanut 20.5.2019 dynaamisen hankintajärjestelmän (219474) Lääkäripalvelujen hankinta - Siun sote sairaalapalvelut, vastaa
Tavoiteaikataulu
1.5.2019 - 30.4.2029
Julkaisupäivä
22.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Hankinnan kohteena ovat yksilöllisesti valmistettavat apuvälineet ja niihin liittyvät palveluprosessit (apuvälinearvio, apuvälineen valmistaminen, sovittaminen ja/tai työstäminen asiakkaan yksiköllise
Tavoiteaikataulu
1.9.2020 - 31.7.2021
Julkaisupäivä
5.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Siun sote on hankkimassa endoskooppisten ja avoimen gastro-thorax ja gynekologian tarvikkeita. EU-hankinta, sopimuskauden ennakoitu kokonaisarvo 2 000 000 euroa. Sopimuskausi 1.5.2021 alkaen. Kilpail
Tavoiteaikataulu
1.10.2020 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
5.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Siun sote on hankkimassa eri toimipisteiden ja kotiasiakkaiden käyttöön avannetarvikkeita. Sopimuskausi 1.6.2021 alkaen. Eu-hankinta, sopimuskauden ennakoitu kokonaisarvo 3 600 000 euroa Siun soten o
Tavoiteaikataulu
15.10.2020 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
1.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun soten xx yksikköön sairaalahemodialyysilaitteita. EU-hankinta, kokonaisarvo 3 000 000 euroa. Kilpailuttaja Sansia ja Siun sote.
Tavoiteaikataulu
1.11.2020 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
5.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Siun sote on hankkimassa gastroenterologisia tarvikkeita. Suunniteltu sopimuskauden aloitus 1.5.2021. Hankinta ylittää EU-kynnysarvon. Sopimuskauden ennakoitu kokonaisarvo 280 000 euroa Siun soten o
Tavoiteaikataulu
1.11.2020 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
5.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Siun sote on hankkimassa Solunsalpaaljaturvajärjestelmää. Sopimuskausi 1.6.2021 alkaen. Kansallinen hankinta. Kilpailuttaja Sansia Oy.
Tavoiteaikataulu
1.11.2020 - 1.6.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Intraoraaliskannerin hankinta Porvoon kaupungin suun terveydenhuollon käyttöön Hankintailmoituksen julkaisu alkuvuodesta 2021.
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Tilausajopalvelut kaupungin eri toimialojen käyttöön esim. retket, uimahallimatkat (ei sis. koulukuljetuksia). Useamman toimittajan puitesopimusajalle ajalle 1.8.2021 - 31.7.2023 + 2 v. optio.
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Porvoon kaupungin Toimitilajohdon hallinnoimien kiinteistöjen uudis- ja korjausrakentamisen asiantuntijapalvelu. Puitesopimus yhden toimittajan kanssa 1.x.2021 - 31.x.2023 + 2 v. optio.
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Porvoon kaupungin Toimitilajohdon hallinnoimien kiinteistöjen pihojen korjauskohteet sis. maanrakennus- ja vihertyöt sekä leikki- yms. välineet. Usean toimittajan puitesopimus 1.x.2021 - 31.x.2023 ...
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Maanrakennussuunnittelupalvelut Porvoon kaupungin Toimitilajohdon hallinnoimien kiinteistöjen uudis- ja korjausrakennushankkeisiin. Useamman toimittajan puitesopimus ajalle 1.x.2021 - 31.x.2023 + 2...
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Rakennussuunnittelupalvelut Porvoon kaupungin Toimitilajohdon hallinnoimien kiinteistöjen uudis- ja korjausrakennushankkeisiin. Useamman toimittajan puitesopimus ajalle 1.x.2021 - 31.x.2023 + 2 v o...
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Sisustus- ja irtokalustesuunnittelupalvelut Porvoon kaupungin Toimitilajohdon hallinnoimien kiinteistöjen uudisrakennus- ja korjauskohteisiin. Usean toimijan puitesopimus ajalle 1.x.2021 - 31.x.202...
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Lukituspalvelut Porvoon kaupungin Toimitilajohdon hallinnoimien kiinteistöjen tarpeisiin. Useamman toimijan puitesopimus ajalle 1.4.2021 - 31.3.2023 + 2 vuoden optio.
Julkaisupäivä
5.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Siun sote on hankkimassa sairaalahemodialyysilaitepaketteja käyttökorvausperiaatteella Siun soten tarpeisiin, Pohjois-Karjalan eskussairaalan munuaiskeskukseen ja Nurmeksen terveyskeskussairaalan dial
Tavoiteaikataulu
1.12.2020 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
5.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Siun sote on hankkimassa välinehuoltopalveluiden käytössä olevien laitteiden validointipalvelua. Sopimuskausi 1.7.2021 alkaen. EU-hankinta, kokonaisarvo 300 000 euroa. Kilpailuttaja Pohjois-Karjalan h
Tavoiteaikataulu
1.12.2020 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
1.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun soten apuvälinekeskukselle yksilöllisesti valmistettavat apuvälineet ja palveluprosessi -palvelu . EU-hankinta, kokonaisarvo 1 500 000 euroa. Kilpailuttaja Pohjois-Karjalan hankintatoim
Tavoiteaikataulu
1.12.2020 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
29.10.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Esitystekniikan uusiminen
Tavoiteaikataulu
1.12.2020 - 14.6.2021
Julkaisupäivä
3.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
17.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
17.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tilapäiseen palvelukysyntään vastaaminen
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
20.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Eläinklinikan lämmitysjärjestelmän muutos
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Vesikkopuiston päiväkodin ja asuinrakennuksen purku-urakka
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Uimaharjun terveysaseman purku-urakka
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Palvelutalo Puna-Apilan purku-urakka
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Siilaisenpuron sillan rakentaminen, Noljakka
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:n kaikkien kiinteistöjen kiinteistönhoito
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tiedepuiston kiinteistönhoidon palveluiden kilpailutus.
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tiedepuiston ravintolatoimintojen kilpailutus.
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tiedepuiston siivouspalveluiden kilpailutus.
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Sammonkadun peruskorjaus välillä Toukolantie-Jokikatu (noin 340 m), viimeistelytyöt ja päällystys vuonna 2022
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pankakosken Hangaspuron alueen vesijohtoverkoston kahden uuden runkovesilinjan rakentaminen Hattuvaarantien alitse
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kolin jätevedenpuhdistamon lietekuivurin ja lietepumpun uusiminen
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Koulu- ja kimppakyytikuljetukset
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
22.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kopiopaperit ja -kartongit
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
29.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Siun soten sisäinen tarkastus
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
8.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kontiolahden koulukuljetukset
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 31.7.2021
Julkaisupäivä
4.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankinnan kohteena on Siun soten perhe- ja sosiaalipalveluille tuetut ja valvotut tapaamiset -palvelu. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 400 000 euroa. Kilpailuttaja Pohjois-Karjalan hankintatoimi.
Tavoiteaikataulu
1.1.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
18.3.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun soten kuvantamiskeskukseen ortopantomografialaitteita. EU-hankinta, hankinnan kokonaisarvo 300 000 euroa. Kilpailuttaja Sansia ja Siun sote.
Tavoiteaikataulu
8.1.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
13.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa sorateiden kevät ja syyshöyläykset. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.1.2022- 31.12.2025. Sopimukseen on suunniteltu sisältyvän kaksi yhden vuoden optiokautta. ...
Julkaisupäivä
13.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa katujen ja teiden talvikunnossapidon sekä lumenkaatopaikkojen hoidon. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.10.2021- 30.9.2025. Sopimukseen on suunniteltu sisältyv...
Julkaisupäivä
4.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun soten ikäihmisten palveluihin RAI-ohjelmisto. RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoi
Tavoiteaikataulu
15.1.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Kaakamon päiväkodin pihan leikkivälineet. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.-31.7.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Kyläjoen koulun liikuntasalin lattian uusimisen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.-30.6.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Kaakamon koulun liikuntasalin lattian uusimisen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.-30.6.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa pesulan (Kulleronkatu 7) vesikatteen uusimisen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.5-31.7.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Alavojakkalan entisen koulun julkisivun ja vesikaton maalauksen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.5.-31.7.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena m...
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Putaan koulun kädentaidon iLoq-lukot. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.-30.6.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Kivirannan koulun sisäpihan liikuntapaikan rakentamisen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.6.-31.7.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettely...
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Putaan nuorisotalon ilmanvaihdon uusimisen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.-31.5.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Putaan vuoropäiväkodin keittiön ilmanvaihdon ja katon saneerauksen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.-31.7.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena ...
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Torpin monitoimitalon A1, B1 ja C1 vesikaton uusimisen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.5.-31.8.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelyn...
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Hallituskadun suojatiekorokkeen kiveyksen uusimisen Länsirannalla. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.5.-30.6.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena...
Julkaisupäivä
15.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Raumon koulun viemärisaneerauksen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.6.-31.8.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
18.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Puutarhakadun ja Torikadun kiertoliittymän rakentamisen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.5.-31.8.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettely...
Julkaisupäivä
18.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Saarenpäänkadun, Pellervontien ja Sammonkadun 1. vaiheen rakentamisen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.8.-30.11.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avo...
Julkaisupäivä
18.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa teiden ja katujen päällystämisen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.6.-30.9.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
18.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Moottoritien mainoskyltin asentamisen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.4.-31.5.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
18.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa EU-puiston kevyen liikenteen toisen siltayhteyden rakentamisen. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.6.-30.9.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena me...
Julkaisupäivä
18.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Isopalon päiväkodin peruskorjauksen suunnittelun. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.9.-30.11.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
18.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Pihlajansaaren asuinalueen 1. vaiheen suunnittelun. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.8.-31.10.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
18.1.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa Victoriantorin kunnostuksen (mm. portaikko ja altaiden valaistus). Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.8.-31.10.2021. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoime...
Julkaisupäivä
19.1.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika kevät 2021. Yhteyshenkilö Mia Hassinen, s-posti: mia.hassinen@mikkeli.fi
Julkaisupäivä
19.1.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika kevät 2021. Yhteyshenkilö Tuovi Väänänen, s-posti: tuovi.vaananen@mikkeli.fi
Julkaisupäivä
19.1.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika kevät 2021. Yhteyshenkilö Tuovi Väänänen, s-posti: tuovi.vaananen@mikkeli.fi
Julkaisupäivä
19.1.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika kevät 2021. Yhteyshenkilö Mia Hassinen, s-posti: mia.hassinen@mikkeli.fi
Julkaisupäivä
19.1.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika kevät 2021. Yhteyshenkilö Mia Hassinen, s-posti: mia.hassinen@mikkeli.fi
Julkaisupäivä
19.1.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika kevät 2021. Yhteyshenkilö Mia Hassinen, s-posti: mia.hassinen@mikkeli.fi
Julkaisupäivä
19.1.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika kevät 2021. Yhteyshenkilö Mia Hassinen, s-posti: mia.hassinen@mikkeli.fi
Julkaisupäivä
2.3.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Siun sotelle hankitaan kardiologinen läpivalaisulaitteisto, lattiakiinnitteinen C-kaari-laite. Hankinnasta on tehty ennakkoilmoitus tarjousajan lyhentämiseksi. Hankinnasta on tehty helmikuussa 2021 ti
Tavoiteaikataulu
20.1.2021 - 31.8.2021
Julkaisupäivä
20.1.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika kevät 2021. Yhteyshenkilö Timo Merivirta, s-posti: timo.merivirta@espl.fi
Julkaisupäivä
20.1.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika maaliskuu 2021. Yhteyshenkilö Timo Merivirta, s-posti: timo.merivirta@espl.fi
Julkaisupäivä
20.1.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika helmi / maaliskuu 2021. Yhteyshenkilö Aarne Himanen, s-posti: aarne.himanen@espl.fi
Julkaisupäivä
20.1.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika helmi / maaliskuu 2021. Yhteyshenkilö Aarne Himanen, s-posti: aarne.himanen@espl.fi
Julkaisupäivä
20.1.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika maaliskuu 2021. Yhteyshenkilö Aarne Himanen, s-posti: aarne.himanen@espl.fi
Julkaisupäivä
20.1.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika maaliskuu 2021. Yhteyshenkilö Jari Kalin, s-posti: jari.kalin@espl.fi
Julkaisupäivä
20.1.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika helmi / maaliskuu 2021. Yhteyshenkilö Aarne Himanen, s-posti: aarne.himanen@espl.fi
Julkaisupäivä
28.1.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika helmi-maaliskuu 2021. Yhteyshenkilö Maarit Istolainen, s-posti: maarit.istolainen@sivistys.mikkeli.fi
Julkaisupäivä
28.1.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika helmi-maaliskuu 2021. Yhteyshenkilö Aino-Maija Laitinen, s-posti: aino-maija.laitinen@ese.fi
Julkaisupäivä
28.1.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika maaliskuu-huhtikuu 2021. Yhteyshenkilö Jarmo Autere, s-posti: jarmo.autere@mikkeli.fi
Julkaisupäivä
18.3.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun soten eri yksiköihin 11 kpl ultraäänilaitteita. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, kokonaisarvo 547 000 euroa. Kilpailuttaja Sansia. - Naistenkeskus, Sikiöseulonta - Lastenkesk
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
3.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun soten tarpeisiin ammattikeittiölaitteita ja ammattipesukoneita. Hankinta ylittää EU- kynnysarvon, hankinnan ennakoitu kokonaisarvo 120 000 euroa sopimuskauden aikana Siun soten osalta.
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
22.3.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun soten korva-, nenä- ja kurkkut.plk:lle audiometrinen huoltopalvelu. Pienhankinta, kokonaisarvo 45 000 euroa. Kilpailuttaja Siun sote.
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
3.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun soten kiinteistöpalveluille ilmanvaihtokoneiden suodattimia. Hankinta ylittää EU- kynnysarvon, hankinnan ennakoitu kokonaisarvo 297 000 euroa sopimuskauden aikana Siun soten osalta. Kil
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.7.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Liperin hautausmaan konehallin peltikaton uusiminen
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
28.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Ajoratamerkinnät Joensuun kaupungin alueella
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
29.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
29.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
1.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Teollisuuskylän kohteitten kiinteistönhoitopalvelut 2+3 vuotta
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
1.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
2.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Purolantien ja Rautatieaseman jätevedenpumppaamonjen uudistaminen
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Skeittiramppirakennelmat skeittipuistoon
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Varhaiskasvatuksen ostopalvelut
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pesulapalvelut + vaihtomatot
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Ulkoleikki-, ulkokuntoilu- ja lähiliikuntapaikkojen välineet ja varusteet
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Liukuvalamalla tehtävät reunakivet
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
11.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
29.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Green Park / Ahtaajankujan rakentaminen
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Onttolan varikon lämmitysjärjestelmän muutos
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Rantakylän palvelukeskuksen torialueen peruskorjaus ja kehittäminen
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Enon Niskan leikkipaikan peruskorjaus
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Alikulun rakentaminen Vanhalle valtatielle
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Joensuun pääkirjaston talotekniikan muutostyöt
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Enon terveysaseman muutostyöt
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
4.3.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun soten pohjoiselle alueelle Nurmekseen Kuusikummun asumisyksikköön yöhoitopalvelua. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, kokonaisarvo 1 080 000 euroa. Tarjousten vastaanottamisen m
Tavoiteaikataulu
1.2.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
12.4.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Siun sote tulee hankkimaan Ikäihmisten palveluihin ikääntyneiden asumispalveluja 1.1.2022 alkavalle sopimuskaudelle. Hankinnassa tullaan tekemään markkinakartoitusta ja käymään vuoropuhelua toukokuun
Tavoiteaikataulu
3.2.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
4.2.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa kirjastoauton hankinnan. Hankinnan arvioidaan olevan EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
4.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Mehtimäkihallin tulostaulut
Tavoiteaikataulu
8.2.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
4.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankinnan kohteena on Siun soten perhe- ja sosiaalipalveluille koko perheen verkkoauttamisen kokonaisuus. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon. Kilpailuttaja Pohjois-Karjalan hankintatoimi.
Tavoiteaikataulu
15.2.2021 - 15.5.2021
Julkaisupäivä
15.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun soten patologian laboratorioon immunovärjäysautomaatti. Tarjousasiakirjat tulevat nähtäville Tarjouspalvelu.fi/ Siun sote
Tavoiteaikataulu
26.2.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
15.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankinnan kohteena ovat Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän terveysasemilla ja hoitokodeissa sijaitsevien sänkyjen, tutkimus-/hoitopöytien, sekä nostimien määräaikaishuoltopal
Tavoiteaikataulu
26.2.2021 - 1.5.2021
Julkaisupäivä
18.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Valokuvaus varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
18.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Flyygeli Joensuun konservatoriolle
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
16.4.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle monitoimiyksikkö Heinävedelle. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, kokonaisarvo 200 000 euroa. Tarjousten vastaanottamisen määräaika 5.5.2021. T
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
16.3.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Rakennuttamispalvelut kilpailuttaa omissa ja vuokarakohteissa tapahtuvaa rakentamisen valvontaa v.2021-2022. Optiona vuodet 2023- ja 2024
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
20.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kuntosalilaitteiden kilpailutus Heinäveden kunnalle
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
20.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Mehtimäkihallin salin liikuntakalusteet
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
29.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
20.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tuore leipä ja leipomotuotteet
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.7.2021
Julkaisupäivä
18.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Sisältää kohteisiin tulevat maa-ainekset että talven hiekoitus
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
18.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Uusi kaivinkone + huolto (leasing)
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
18.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Käytetyn säiliöauton hankinta
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
18.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Uusi traktori + huolto (Leasing)
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Hammaslahden urheilukentän peruskorjaus
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Ratasillan rakentaminen Karhunmäkeen
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Noljakantie - Marjalantie kiertoliittymä
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tiaisenkadun ja Sammonkadun peruskorjaus
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
4.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Lumen ja polanteen poistoa, liukkauden torjuntaa sekä aurausviitoitus Kontiolahden kunnan kaavateillä ja pihoilla. 400 000 €/ 3 vuotta
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
4.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Ruokakuljetukset
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
4.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Katuvalaistuksen toiminnan tarkastukset ja vikojen korjaukset 70 000€/ 3 vuotta
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
3.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Vesitornin peruskorjaus (suunnittelu)
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
1.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kohde tarkentuu myöhemmin.
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
2.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tiaisenkadun ja Sammonkadun peruskorjaus
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Hilman kokoelmahallintajärjestelmän hankinnat ja ilmankostutin järjestelmä
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.8.2021
Julkaisupäivä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Lieksan Veden jätevedenpuhdistamon kattoremontin suunnittelu sisältäen IV-remontin suunnittelun
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.8.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Niiralan teollisuusalueiden raiteiden saneeraus. Kunnostetaan osa alueen teollisuusraiteista.
Tavoiteaikataulu
1.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
4.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun soten anestesia- ja leikkausosastolle leikkaustaso. Hankintaylittää kansallisen kynnysarvon, kokonaisarvo 95 000 euroa. Kilpailuttaja Siun sote.
Tavoiteaikataulu
8.3.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
15.3.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Hankinnan kohteena on Kanervalanpuiston leikkipaikan viherrakennusurakka.
Tavoiteaikataulu
15.3.2021 - 30.4.2021
Julkaisupäivä
16.3.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Asbesti- ja haitta-aine kartoitukset ja korjaukset Siun soten omistamissa kiinteistöissä vuosille 2021 ja 2022.
Tavoiteaikataulu
15.3.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
23.3.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika maaliskuu 2021. Yhteyshenkilö Jari Marttinen, s-posti: jari.marttinen@mikkeli.fi
Julkaisupäivä
23.3.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika maaliskuu 2021. Yhteyshenkilö Wili Vanhanen, s-posti: wili.vanhanen@mikkeli.fi
Julkaisupäivä
23.3.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika huhtikuu 2021. Yhteyshenkilö Heidi Vanhanen, s-posti: heidi.vanhanen@mikkeli.fi
Julkaisupäivä
23.3.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika marraskuu 2021. Yhteyshenkilö Heidi Vanhanen, s-posti: heidi.vanhanen@mikkeli.fi
Julkaisupäivä
23.3.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika toukokuu 2021. Yhteyshenkilö Mari Pöyry, s-posti: mari.poyry@mikkeli.fi
Julkaisupäivä
23.3.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika toukokuu 2021. Yhteyshenkilö Saija Himanen, s-posti: saija.himanen@mikkeli.fi
Julkaisupäivä
23.3.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutusaika huhtikuu 2021. Yhteyshenkilö Saija Himanen, s-posti: saija.himanen@mikkeli.fi
Julkaisupäivä
23.3.2021
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Arvioitu kilpailutus aika toukokuu 2021. Yhteyshenkilö, Tiia Tamlander, s-posti: tiia.tamlander@mikkeli.fi
Julkaisupäivä
16.3.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
B-siiven 3. kerrokseen tehdään yksi angiosali lisää kahden olemassa olevan lisäksi. Minikilpailutus.
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
18.3.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun soten Patologian yksikköön lasiskanneri + 1 optio. EU-hankinta, kokonaisarvo 700 000 euroa. Kilpailuttaja PKH.
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
4.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun soten vatsakeskukseen endoskooppiset tähystyslaitteet, vuokralaitesopimus (leasing) . EU-hankinta, kokonaisarvo 1 200 000 euroa. Kilpailuttaja Sansia.
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 31.3.2022
Julkaisupäivä
17.3.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankinnan kohteena on toimeksiantosuhteinen perhehoito. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo 3 300 000 euroa. Kilpailuttaja Pohjois-Karjalan hankintatoimi.
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
26.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kiteen keskustan matonpesupaikka
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
20.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Sähköinen opasteratkaisu erikoissairaanhoitoon
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
8.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
PKH 182302 Kudoskuljetinautomaatti patologialle
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
20.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Laadunhallintajärjestelmä/Laatukäsikirjan ylläpito
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
5.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankinnan kohteena on laadunhallintajärjestelmä/laatukäsikirjan ylläpito. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon. Kilpailuttaja Pohjois-Karjalan hankintatoimi.
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
8.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Blokkien ja näytelasien merkintälaitteet. Mikroskooppilasien digitalisointilaite patologialle
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Ilmanvaihtokoneiden suodattimet
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
1.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun soten silmäkeskukselle kaihi ja silmän takaosakirurgiset laitteet. EU-hankinta, kokonaisarvo 364 000 euroa. Kilpailuttaja Sansia ja Siun sote.
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
1.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun soten kirurgian plk:lle urologinen skopiatorni ja skoopit (+optio 3kpl). Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, kokonaisarvo 210 000 euroa. Kilpailuttaja Sansia ja Siun sote.
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
25.1.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
25.1.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
26.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Puhoksen myllyn kunnostus
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
26.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kaupungin kiinteistön purku-urakka
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
26.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kiinteistöjen tekninen kunnossapito
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
26.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Suunnittelu- ja konsulttipalvelut
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Mönninkadun ja Asemakadun katusaneerausten suunnittelu
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Sammalpolun katusuunnittelu
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Koulukadun peruskorjaus välillä Niskakatu - Yläsatamankatu
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
20.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Siivouksessa käytettävien pesu- ja puhdistusaineiden hankinta
Tavoiteaikataulu
1.4.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
19.3.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Siun soten suu- ja leukakirurgian poliklinikalle tullaan hankkimaan intraoraaliskanneri ja kuvausyksikkö. Hankinta sisältää asennuksen ja integraation PKKS:n tietojärjestelmiin. Hankinnan arvioitu ko
Tavoiteaikataulu
7.4.2021 - 20.5.2021
Julkaisupäivä
8.4.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote), Pelastuslaitoksen ammattikäyttöön tarkoitettu ja Suomen voimassa olevan standardin täyttävät varavoimako
Tavoiteaikataulu
8.4.2021 - 26.4.2021
Julkaisupäivä
19.4.2021
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen kilpailuttaminen
Tavoiteaikataulu
19.4.2021 - 18.6.2021
Julkaisupäivä
12.4.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Hiekoitussepelin hankinta, Lieksan kaupungin kuntatekniikkalaitos
Tavoiteaikataulu
1.5.2021 - 30.9.2021
Julkaisupäivä
12.4.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kalsium- ja magnesiumkloridi
Tavoiteaikataulu
1.5.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
26.3.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kiteen kaupungin Hutsin urheilukeskuksen treeniportaat ja ulkokuntoilualue.
Tavoiteaikataulu
1.5.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Keskusarkiston siirto Kansallisarkiston Joensuun tiloihin ja Enon palvelupisteelle.
Tavoiteaikataulu
1.5.2021 - 31.8.2021
Julkaisupäivä
18.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Uusi latukone + huolto (leasing)
Tavoiteaikataulu
1.5.2021 - 30.9.2021
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Koillispuiston tekonurmikentän peruskorjaus
Tavoiteaikataulu
1.5.2021 - 30.9.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kaupunginniemen kotisataman ruoppaus- ja läjitystyöt
Tavoiteaikataulu
1.5.2021 - 30.9.2021
Julkaisupäivä
26.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Piha-alueiden aurauspalvelut
Tavoiteaikataulu
1.5.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
8.4.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun soten anestesia- ja leikkausosastolle leikkausvalaisimia (2kpl). Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, arvioitu kokonaisarvo 60 000 euroa. Kilpailuttaja Siun sote.
Tavoiteaikataulu
1.5.2021 - 31.5.2021
Julkaisupäivä
26.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Ampumaurheilukeskuksen perusinfran rakentaminen
Tavoiteaikataulu
1.5.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
26.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kiteen keskustan teemaleikkipuisto
Tavoiteaikataulu
1.5.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
16.3.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Talo 7:stä peruskorjataan 2. kerros toimistotiloiksi
Tavoiteaikataulu
3.5.2021 - 30.6.2021
Julkaisupäivä
2.3.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Siun sote on suunnitellut puheentunnistuksen kokonaisratkaisun hankkimista vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on päästä pilotointivaiheeseen vuonna 2022 kattavalla kokeilu/käyttötestausmahdollisuudella,
Tavoiteaikataulu
3.5.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
3.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankinta koskee Siun soten käyttöön tulevia siivouksessa käytettäviä pesu- ja puhdistusaineita 1.11.2021 alkavalle sopimuskaudelle. EU-hankinta. Kilpailuttajana Pohjois-Karjalan hankintatoimi, yhteish
Tavoiteaikataulu
1.6.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
11.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Liikuntavälineet ja kuntosalilaitteet
Tavoiteaikataulu
1.6.2021 - 31.8.2021
Julkaisupäivä
8.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Silmäkirurgiset tarvikkeet, kaihiveitset, tekomykiöt.
Tavoiteaikataulu
1.7.2021 - 30.9.2021
Julkaisupäivä
1.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun sotelle kiinteät sairaalalaitteet munuaiskeskukseen. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, kokonaisarvo 80 000 euroa. Kilpailuttaja Siun sote.
Tavoiteaikataulu
1.7.2021 - 30.9.2021
Julkaisupäivä
26.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kesälahden vuokratalojen purettavat kerrostalot (2 kpl)
Tavoiteaikataulu
1.7.2021 - 30.9.2021
Julkaisupäivä
26.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Rantakentän huoltorakennuksen laajennus ja saneeraus
Tavoiteaikataulu
1.7.2021 - 31.8.2021
Julkaisupäivä
3.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankinta koskee Siun soten huoltamotankkauksia ja ajoneuvojen pesupalveluja 1.1.2022 alkavalle sopimuskaudelle. EU-hankinta, hankinnan ennakoitu kokonaisarvo noin 900 000 euroa Siun soten osalta. Kilp
Tavoiteaikataulu
1.7.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
10.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Haavanhoitotuotteet
Tavoiteaikataulu
1.7.2021 - 31.3.2022
Julkaisupäivä
10.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Yksikössä toimintakyky ensihoitoon ja pelastustoimen tehtäville ensitoimenpiteisiin. Alusta ja korityöt.
Tavoiteaikataulu
1.7.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
24.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Hissihuollot ja hälytykset Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellille
Tavoiteaikataulu
1.7.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
24.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Sisäilmatutkimukset Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellille
Tavoiteaikataulu
1.7.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
24.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Keittiökalusteet ja komerot Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellille
Tavoiteaikataulu
1.7.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
24.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kosteuskartoitukset ja huoneistoremontit Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellille
Tavoiteaikataulu
1.7.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
24.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Sähkötarvikkeet ja sähkötyöt Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellille
Tavoiteaikataulu
1.7.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
24.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
LVI-tarvikkeet ja -työt Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellille
Tavoiteaikataulu
1.7.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
16.3.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Suunnittelijoiden kilpailuttaminen A-siiven 8-11 kerroksien peruskorjaukseen.
Tavoiteaikataulu
1.8.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tiedepuiston kiinteistön ylläpito ja vuokraustoiminta.
Tavoiteaikataulu
1.8.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
19.5.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.8.2021 - 31.8.2021
Julkaisupäivä
20.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Puhtauspalvelun hankinta
Tavoiteaikataulu
1.8.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
23.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Jätesäkit ja roskapussit
Tavoiteaikataulu
1.8.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
3.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan 1.1.2022 alkavalle sopimuskaudelle yhteishankintana Siun soten, PKKY:n ja Joensuun kaupungin kanssa muuttopalvelut. EU-hankinta, sopimuskauden ennakoitu kokonaisarvo on 110 000 euroa. Kilpai
Tavoiteaikataulu
1.8.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
3.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankinta koskee Siun soten käyttöön tulevia kodinkoneita 1.1.2022 alkavalle sopimuskaudelle. EU-hankinta, hankinnan ennakoitu kokonaisarvo 300 000 euroa Siun soten osalta. Kilpailuttajana Pohjois-Karj
Tavoiteaikataulu
1.8.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Rantaosayleiskaavojen päivitys 4 ja 5
Tavoiteaikataulu
1.8.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Ajoneuvojen katsastus
Tavoiteaikataulu
1.8.2021 - 31.10.2021
Julkaisupäivä
8.4.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Lippupalvelun käyttöoikeussopimus
Tavoiteaikataulu
2.8.2021 - 30.9.2021
Julkaisupäivä
19.4.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
16.8.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
16.3.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
C-siiven 2. kerros peruskorjataan synnytysosastoksi.
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
16.3.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Jätepuristimet vuokrasopimus (leasing-sopimus) ja huoltosopimus Siun soten eri toimipisteisiin
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
16.3.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Sosiaalihuoltolain 11 §:n mukainen asumiseen liittyvän tuen tarpeeseen tarjottava kotiin annettava asumisen tuki
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
16.3.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Akut laitteistoihin
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
8.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kiinteistöjen välittäminen ja hinnan arviointi Joensuun kaupungille
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Ajoneuvojen ja työkoneiden varaosat
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Huoltamotankkaukset ja ajoneuvojen pesupalvelut
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Ensiapulaukut ja ensiapukaappien tarvikkeet toimipaikkoihin
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
3.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun soten ajoneuvojen katsastuspalvelu. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, hankinnan ennakoitu kokonaisarvo 1200 euroa sopimuskauden aikana Siun soten osalta. Kilpailuttaja Pohjois-K
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
9.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Siun sote tulee hankkimaan Siun soten alueelle palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluja 1.6.2022 alkavalle sopimuskaudelle. Hankinnassa tullaan tekemään markkinakartoitusta ja käymään v
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 1.6.2022
Julkaisupäivä
9.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Siun sote tulee hankkimaan Sosiaalisen asumisen palvelujen Tukiasumisen osalta 1.6.2022 alkavalle sopimuskaudelle. Hankinnassa tullaan tekemään markkinakartoitusta ja käymään vuoropuhelua palveluntuot
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 1.6.2022
Julkaisupäivä
5.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun sotelle traumatologisissa leikkauksissa käytettäviä levyjä, ruuveja, nauloja ja jne. tarvikkeita. EU-hankinta, kokonaisarvo 1 700 000 euroa. Uuden sopimuskauden aloitus 1.4.2022. Kilpai
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 31.3.2022
Julkaisupäivä
1.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
2.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
4.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kuljetuspalvelu
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
2.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
17.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Kodinkoneet
Tavoiteaikataulu
1.9.2021 - 30.11.2021
Julkaisupäivä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Sepeli
Tavoiteaikataulu
1.10.2021 - 31.3.2022
Julkaisupäivä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Päällystysurakka
Tavoiteaikataulu
1.10.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
3.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankinta koskee Siun soten käyttöön tulevaa tulkkauspalvelua 1.4.2022 alkavalle sopimuskaudelle. EU-hankinta, hankinnan ennakoitu kokonaisarvo 250 000 euroa Siun soten osalta. Kilpailuttajana Pohjois-
Tavoiteaikataulu
1.10.2021 - 31.3.2022
Julkaisupäivä
4.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankinnan kohteena on väline työkykyprosessien digitalisointiin. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 400 000 euroa.
Tavoiteaikataulu
1.10.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
4.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankinnan kohteena on kuvapankki tai kuva-arkistoratkaisu ei-potilaskuvien säilytykseen. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.
Tavoiteaikataulu
1.10.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
1.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun sotelle ortopedinen ja traumatologinen pora- ja sahausjärjestelmä. EU-hankinta, kokonaisarvo 334 000 euroa. Kilpailuttaja Siun sote.
Tavoiteaikataulu
1.10.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
6.4.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Plasmafereesihoitoihin käytettävän laitteen, tarvikepakettien sekä huollon hankinta käyttökorvausperiaatteella. Ylittää kansallisen kynnysarvon.
Tavoiteaikataulu
1.10.2021 - 31.12.2021
Julkaisupäivä
3.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan pääasiassa Siun soten rakennuttamisyksikköön raskaita työvaatteita ja suojaimia. EU-hankinta, hankinnan ennakoitu kokonaisarvo 108 000 euroa sopimuskaudelta. Kilpailuttaja Pohjois-Karjalan h
Tavoiteaikataulu
1.11.2021 - 1.3.2022
Julkaisupäivä
1.2.2021
Hankintayksikkö
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kuvaus
Hankitaan Siun sotelle urologisia tarvikkeita. EU-hankinta. Kilpailuttaja Pohjois-Karjalan hankintatoimi.
Tavoiteaikataulu
1.12.2021 - 31.5.2022