Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2021-313
Hankinnan nimi
Rannanmukka ja Taljatie, rakennuttaminen ja työmaavalvonta
Päätöspäivämäärä
4.2.2021
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Ramboll CM Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut osaston yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy on pyytänyt tarjouksia Rannanmukan ja Taljatien rakennuttamis- ja työmaavalvontapalveluista seuraavilta yrityksiltä: Infrap Oy, Ramboll CM Oy ja Sitowise Rakennuttajat Oy. Määräaikaan mennessä jättivät tarjouksensa Infrap Oy, Ramboll CM Oy ja Sitowise Rakennuttajat Oy. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankintana tehtävä asiantuntijatoimeksianto. Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Toimeksianto päättyy, kun tehtävä on suoritettu ja vastaanotettu hyväksytysti. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.