Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
325528
Hankinnan nimi
Sirkkalan liikuntakeskus, RAU-suunnittelu
Päätöspäivämäärä
5.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Granlund Joensuu Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Ennakoitu arvo
180000,00
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Sirkkalan liikuntakeskuksen RAU-suunnittelun hankinnan. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tarjouspyynnössä ilmoitetun hankinnan kokonaisarvon (180 000 euroa alv 0 %) laskennassa on otettu huomioon kaikkien viiden kilpailutuksen arvioitu arvo yhteensä. Suunnittelutyöt on jaettu seuraavasti viiteen eri tarjouspyyntöön; arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö-, sekä rakennusautomaatiosuunnittelu.