Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
327362
Hankinnan nimi
Multimäen alueen kunnallistekniikan rakentaminen 2021 / kaivut ja kuljetukset
Päätöspäivämäärä
18.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Maansiirto ja Soraliike M.Levy Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Multimäen alueen kaivu- ja kuljetustöiden hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakka aloitetaan tilaajan toimesta viimeistään 1.2.2021. Tilaaja tekee valmistelevina töinä etukäteen kulkuväyliksi huoltoteitä sekä mahdollisia jk+pp rakentamisia ym. Valittu urakoitsija jatkaa urakkaa heti sopimuksen tultua voimaan ja toteuttaa sen yhtäjaksoisesti kokonaisuudessaan loppuun, jos ei yhteisesti muuta sovita. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.