Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
329434
Hankinnan nimi
Ylämyllyn Nuottilammen alueen Nuotiopolun ja PP2 kevytliikenneväylän kunnallistekniikan sekä katuvalaistuksen rakentaminen 2021
Päätöspäivämäärä
18.2.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Maarakennus Niemeläinen Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin Nuotiopolun ja sen jatkeena olevan PP2 kevytliikenneväylän rakentamisen, liittämisen olemassa oleviin verkkoihin ja lisätöiden urakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakka käsittää seuraavat katujen ja kunnallistekniikan rakennustyöt verkoston varusteineen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti käyttökuntoon saatettuina viimeistelytöineen: -Kaivantojen tuentatarpeen geotekninen arviointi -Katujen rakentaminen: •Nuotiopolku •Kevyen liikenteen väylä PP 2 -Vesihuollon rakentaminen: •Vesiputket ja viettoviemärit •Muut suunnitelman mukaiset verkoston laitteet mm lämpöeristykset -Kuivatuksen rakentaminen •Rummut •Hulevesiputket •Muut suunnitelman mukaiset verkoston laitteet -Muut työt: •Liikennemerkit •Tiemerkinnät •Kääntyvät ajoesteet kevyen liikenteen väylille •Korotettu risteysalue ja kevyen liikenteen yhteys Eräpolulle •Katuvalaistus •Putkitusvaraukset -Viimeistelytyöt: •Nurmetukset (uudet ja rikkoutuneet) •Puiden ja pensaiden istutukset Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.