Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
331412
Hankinnan nimi
Palvelu- ja asiointiliikenne Kiteen ja Kesälahden alueella
Päätöspäivämäärä
2.3.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Palvelutaksi Veikko Ihanus - Kohde 1: Kesälahden ja Kiteen taajamien välinen reitti (alv 0%) - Kohde 2: Kesälahden haja-asutusalueen palvelu- ja asiointiliikennereitit (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti palvelu- ja asiointiliikenteen hankinnan Kiteen ja Kesälahden alueella sopimuskaudelle 01.03.2021 - 31.12.2021 + neljän (4) kuukauden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu neljällä (4) kuukaudella ajalle 01.01.2022 - 30.04.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus per kohde, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Osatarjoukset on sallittu, eli liikennöitsijä valitaan kohteittain.