Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2021-012
Hankinnan nimi
Koronarokotukset ostopalveluna - puitesopimus
Päätöspäivämäärä
3.3.2021
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Mehiläinen Oy Suomen Terveystalo Oy

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

KRARin linjaamien ryhmien (ensihoitajat, Näsin osasto 3 henkilökunta, Näsin terveysaseman infektiopoliklinikan henkilökunta, koronanäytteenottoon osallistuva henkilökunta sekä ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukaat) rokotukset on aloitettu viikolla 2 ja ne hoidetaan Porvoon sosiaali- ja terveystoimen toimesta vähäisten rokotemäärien vuoksi. HUS ja Porvoon sairaala ovat rokottaneet osan työntekijöistään ja joukossa on myös porvoolaisia. Pieni osa, arviolta muutama tuhat yli 18-vuotiaista porvoolaista on jo rokotettu palveluntarjoajan toiminnan alkaessa. Kaikki eivät myöskään pysty ottamaan / halua ottaa rokotetta. Vuoden 2019 tilaston mukaan Porvoossa asuu 18-64-vuotiaiden ikäryhmään kuuluvia 29 248. Yli 65-vuotiaiden määrä saman tilaston mukaan on 10 712. Palveluntarjoajan tulee pystyä rokottamaan 1 500 rokoteannosta viikossa vähintään 12 viikon ajan ja sitoutua antamaan myös rokotteen tehosteannos rokottamilleen asiakkaille. Palvelutarjoajan tulee ehdottomasti noudattaa voimassa olevaa rokotusjärjestystä. Kaikki rokotteeseen ja rokottamiseen liittyvä on asiakkaalle maksutonta. Myöskään työterveyshuoltoa ei saa laskuttaa koronarokottamisesta. Palveluntarjoajalla tulee olla käytössään Vihta-ajanvarausjärjestelmä koronarokotuksia varten ja palveluntarjoajan tulee pystyä siirtämään rokotustiedot reaaliajassa THL:n rokoterekisteriin. Palveluntarjoajan tulee sitoutua toteuttamaan rokottamisprosessi kokonaisuudessaan (ajanvaraus Vihta-järjestelmän kautta, rokotteen käyttökuntoon saattaminen, asiakkaan rokottaminen, asiakkaan seuranta rokottamisen jälkeen, asiakasohjaus rokottamisen jälkeen, tehosterokotteen ajanvaraus ja antaminen sekä rokotustietojen kirjaaminen asiakastietojärjestelmään ja tilastointi THL:n rokoterekisteriin). Rokotuspisteen tulee sijaita Porvoossa. Palveluntarjoajan tulee järjestää rokottamiseen soveltuva tila siten, että kulloinkin voimassa olevat suositukset turvaväleistä ja muista hygieniakäytänteistä toteutuvat. Tarvittaessa palveluntarjoajan tulee tarjota rokotettaville asiakkaille maski, mikäli heillä ei ole sitä rokotukseen tullessaan. Rokotteet tulevat Porvoon kaupungilta ja palveluntarjoaja hankkii rokottamiseen tarvittavat ja siihen soveltuvat rokotusvälineet (neulat, ruiskut ja laimentamiseen tarvittava keittosuolaliuos), kaupungin ohjeiden mukaisesti. Rokottamisessa palveluntarjoaja käyttää pääsääntöisesti AstraZenecan rokotetta. Mahdollisesti käytössä on myös Modernan ja muita myyntiluvan saaneita rokotteita.