Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
329426
Hankinnan nimi
Työkonepalvelut, Heinäveden kunta
Päätöspäivämäärä
5.3.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

J M Aavamäki Oy - Pos 3. Hydraulikaivurit, tela-alustaiset (paino alle 10 tn) - Pos 5. Hydraulikaivurit, tela-alustaiset (paino yli 20 tn) Karvion Maanrakennus Oy - Pos 3. Hydraulikaivurit, tela-alustaiset (paino alle 10 tn) - Pos 4. Hydraulikaivurit, tela-alustaiset (paino yli 10 alle 20 tn) Konepalvelu Puustinen Oy - Pos 1. Pyörätraktorit (TR) - Pos 10. Niittokone tienvarsien niittoon Maanrakennus Eronen Oy - Pos 1. Pyörätraktorit (TR) - Pos 3. Hydraulikaivurit, tela-alustaiset (paino alle 10 tn) - Pos 5. Hydraulikaivurit, tela-alustaiset (paino yli 20 tn) Maanrakennus Huoman Oy - Pos 2. Traktorikaivurit - Pos 3. Hydraulikaivurit, tela-alustaiset (paino alle 10 tn) - Pos 4. Hydraulikaivurit, tela-alustaiset (paino yli 10 alle 20 tn) - Pos 5. Hydraulikaivurit, tela-alustaiset (paino yli 20 tn) - Pos 6. Hydraulikaivurit, pyöräalustaiset (paino alle 20 tn) - Pos 7. Hydraulikaivurit, pyöräalustaiset (paino yli 20 tn) Savon Monitoimi oy - Pos 1. Pyörätraktorit (TR) - Pos 8. Harjakone - Pos 9. Tielana 4000 - 6000 kg ja vetotraktori - Pos 10. Niittokone tienvarsien niittoon

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti työkonepalveluiden hankinnan Heinäveden kunnalle sopimuskaudelle 01.04.2021 - 31.03.2023 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.4.2023 - 31.3.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on useamman toimittajan puitejärjestely, jossa kaikkien hyväksytyn tarjouksen tehneiden toimijoiden kanssa tehdään erilliset puitesopimukset. Palvelutilauksen saa pistejärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva työkone kuljettajineen. Jos työssä tarvitaan muita, kuin vähimmäisvaatimuksina esitettyjä lisävarusteita, joiden käytöstä maksetaan korvaukset yrittäjän tarjouksen perusteella, otetaan tästä aiheutuvan kustannuserän vaikutus kokonaistaloudelliseen edullisuusjärjestykseen huomioon tilausta tehtäessä.