Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
325248
Hankinnan nimi
Siivousvälineet ja suojaustarvikkeet
Päätöspäivämäärä
19.3.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Etra Oy - 2 SUOJAUSTARVIKKEET (alv 0 %) Systeema Oy - 1 SIIVOUSVÄLINEET (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti siivousvälineiden ja suojaustarvikkeiden hankinnan ajalle 01.02.2021 - 31.1.2023 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 01.02.2023 - 31.12.2024 sekä 01.02.2024 - 31.12.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Osa-alueen 1 hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa valitun toimittajan kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukainen erillinen sopimus. Toimintamalli sopimuskaudella: Tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Osa-alueessa 2 hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Toimintamalli: Tilaukset tehdään suoraan tarjousvertailussa korkeimmat yhteispisteet saaneelta tarjoajalta. Mikäli tuotetta/tuotteita ei ole saatavilla tarjousvertailussa eniten pisteitä saaneelta toimittajalta, voi tilaaja tilata tuotteen/tuotteet vertailun mukaisen pistesijoituksen mukaisesti seuraavalta toimittajalta.