Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
328837
Hankinnan nimi
Raahen jäähallin penkkien uusiminen
Päätöspäivämäärä
23.3.2021
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

ICEPRO OY -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Raahen kaupunki pyytää tarjousta Raahen jäähallin penkkien uusimisesta osoitteessa Ollinkalliontie 9, 92100 Raahe. Tällä hetkellä jäähallin katsomossa on noin 500 istumapaikkaa, joita uusiminen koskee. Penkkien asennus siten, että näistä noin 470 kpl asennetaan paikoilleen ja loput jätetään varalle. Toimituksen ja asennuksen tulee tapahtua 17.5. - 31.7.2021 välisenä aikana. Ennen penkkien asennusta, kaupunki poistaa vanhat penkit ja maalaa betonirakenteet. Penkkien tulee olla käytettävissä viimeistään 1.8.2021. Tarkemmat tiedot kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit. Tilaaja edellyttää, että Tarjoaja on tutustunut huolellisesti kohteeseen paikan päällä. Tutustumistilaisuus järjestetään ke 17.2.2021 klo 12.00 Raahen jäähallilla osoitteessa Ollinkalliontie 9, 92100 Raahe. Tilaisuuteen osallistumisesta tulee ilmoittua liikuntapaikkaesimies Aki Huhtalalle p. 040 631 3928 ti 16.2.2021 klo 15.00 mennessä. Tarjouksen jättäminen tarjouspyyntöön edellyttää osallistumista tutustumistilaisuuteen. Mikäli tarjoaja ei osallistu, tarjous hylätään. Kohteeseen tutustuminen on merkittävä tarjouslomakkeelle. Tilaajalla on vuodelle 2021 varattuna määräraha 30 000 €. Mikäli määräraha ei riitä uusimaan kaikkia penkkejä tänä vuonna, ja mikäli saadaan määrärahaa vuodelle 2022, on tarjoajan sitouduttava toimittamaan loput uusittavat penkit samaan tarjottuun hintaan v.2022. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 26.2.2021 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 17.3.2021 klo 12.00 mennessä (tarjoajan tulee huomioida, että kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12.00.00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe, muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä.