Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
329644
Hankinnan nimi
Kirjastoauton alustan hankinta, Nurmeksen kaupunki
Päätöspäivämäärä
25.3.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

SCANIA SUOMI OY

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Nurmeksen kaupungin kirjastojen käyttöön tulevan kirjastoauton alustan hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan kohteena on yksi (1) uusi, ns. korkealattiainen linja-autoalustainen kirjastoauton alusta. Myöhemmin tässä kilpailutuksessa valittuun alustaan kilpailutetaan korityö. Korityön on oltava mahdollista tarjottuun alustaan. Hankittu linja-autoalusta tulee siirtää myöhemmin ilmoitettavalle koritehtaalle erikseen sovittavana ajankohtana. Toimituksen yhteydessä toimitetaan tarvittavat asiapaperit. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.