Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2021-545
Hankinnan nimi
Ylikylän peruskoulun liikunnanopetus- ja säilytysvälineiden hankinta
Päätöspäivämäärä
22.3.2021
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Kerko Group Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Ylikylän koulu on pyytänyt tarjouksia Ylikylän peruskoulun liikunnanopetus- ja säilytysvälineistä. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankinta vuoden 2021 aikana. Hankintaan sisältyy optio salibandyvälineiden hankinnasta ( Liite 2) tarjouksen voimassaoloaikana. Optio on tilaajan oikeus, ei velvollisuus. Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että yhden tarjouksen liitteenä ollut selvitys liikunta- ja säilytysvälineistä ei ollut tarjouspyynnön liitteen 1 välinelistauksen mukainen, vaan se oli puutteellinen. Tarjous on suljettu pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.