Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
328039
Hankinnan nimi
Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy / Rakennustekniset työt
Päätöspäivämäärä
30.3.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Jokiväri Oy Rakennuspalvelu Tukiainen Oy Viinirannan Rakennus avoin yhtiö

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen rakennusteknisten töiden hankinnan sopimuskaudelle 01.04.2021 - 31.03.2023 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.4.2023 - 31.3.2024 sekä 1.4.2024 - 31.3.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja valitsee kuhunkin toimeksiantoon palveluntuottajan seuraavien asioiden perusteella: -Kokonaistaloudellinen edullisuus ottaen huomioon mm. tuntiveloitushinta, matkakorvaus, vastaavanlaisten kiinteistöjen tuntemus, aikataulu. Valintaperusteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä.