Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
VRK/52/02.08.00.01/2019
Hankinnan nimi
Tehtaan koulun peruskorjauksen LVI-suunnittelu
Päätöspäivämäärä
6.4.2021
Hankintayksikkö
Varkauden kaupunki
Valitut toimittajat

Etteplan Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohde on Varkauden kaupungin Tehtaan koulun peruskorjauksen toteutussuunnittelua koskevat suunnittelupalvelut. Suunnitteluosiot, joita tämä tarjouspyyntö koskee, ovat LVI-suunnittelu. Koko hankkeesta pyydetään erilliset tarjoukset suunnittelu osa-alueittain. Suunnitteluosiot on ryhmitelty neljään osa-alueeseen: 1 pää- ja arkkitehtisuunnittelu, 2 rakenne- ja GEOsuunnittelu, 3 LVIJ- suunnittelu ja 4 sähkösuunnittelu. Pää- arkkitehtisuunnittelija toimii koko suunnitteluhankkeen koordinoijana ja vetäjänä. Rakennusautomaatiosuunnittelu (RAU) hankitaan rakennusautomaatiosuunnittelun sopimuskumppanilta.