Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
335188
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin ilmanvaihtokanavien ja -laitteiden puhdistus-, mittaus-, säätö- ja asennustyöt
Päätöspäivämäärä
8.4.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Are Oy - Pos 1: Kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien ja -laitteiden puhdistustyöt (alv 0 %) (3.) - Pos 2: Kiinteistöjen ilmanvaihtotyöt (alv 0%) (3.) Karelian Talotekniikka Oy - Pos 1: Kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien ja -laitteiden puhdistustyöt (alv 0 %) (1.) - Pos 2: Kiinteistöjen ilmanvaihtotyöt (alv 0%) (1.) LÄMPÖKARELIA ITÄ-SUOMI OY - Pos 1: Kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien ja -laitteiden puhdistustyöt (alv 0 %) (4.) - Pos 2: Kiinteistöjen ilmanvaihtotyöt (alv 0%) (4.) Rakennusparoni Oy - Pos 1: Kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien ja -laitteiden puhdistustyöt (alv 0 %) (2.) - Pos 2: Kiinteistöjen ilmanvaihtotyöt (alv 0%) (1.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien ja -laitteiden puhdistustöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.05.2021 - 30.04.2023 + kahden (2) vuoden optio. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.5.2023 - 30.4.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Annettavat vuositarjoukset koskevat alle 80 000 (alv 0 %) euron korjaus-, huolto-, muutos-, ja lisärakentamistöitä. Suurempiin hankkeisiin tullaan urakoitsija/palveluntuottaja valitsemaan erillisellä tarjouskilpailulla. Hankinta on jaettu kahteen positioon, joita ovat: Pos 1: Ilmanvaihtokanavien ja -laitteiden puhdistustyöt Pos 2: Ilmanvaihtotyöt. Molemmissa kohderyhmissä hankintamalli on useamman eli neljän (4) toimittajan puitejärjestely/osa-alue, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan. Mikäli kyseinen toimittaja ei pysty toteuttamaan toimeksiantoa, valitaan seuraavaksi eniten pisteitä saanut toimittaja jne.