Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
5785-2020
Hankinnan nimi
Sähköinen säilytysjärjestelmä ajalle 1.4.2021 (tavoite) - 31.3.2025
Päätöspäivämäärä
22.4.2021
Hankintayksikkö
Turun kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohde on Turun kaupungin digitaalisten tietoaineistojen (asiakirjat, rekisterit ja muu aineisto metatietoineen) säilyttämiseen ja tietopalveluun soveltuva järjestelmä. Järjestelmä mahdollistaa useiden erillisten loogisten aineisto- kokonaisuuksien tallentamisen, säilyttämisen, hallinnoinnin ja käyttämisen. Esimerkkejä kokonaisuuksista ovat tehtäväluokkakohtaiset ja/tai muulla perusteella (muun muassa käyttötapa, alkuperä, omistaja, sisältö) rajatut säilytyskokonaisuudet. Säilytettävä aineisto voi olla sähkösyntyistä tai digitoitua, ja säilytysjärjestel-mässä voidaan hallita aineiston koko säilytyksenaikainen elinkaari. Aineistot pysyvät säilytysjärjestelmässä säilytyksen aikana muuttumattomina ja todistuskelpoisina. Aineistosta voidaan tehdä monipuolisia hakuja, ja sitä voidaan koostaa julkaistaviksi ja jaettavaksi järjestelmän kautta. Aineistot voidaan hävittää (tuhota) järjestelmästä, kun niille määritelty säilytysaika umpeutuu tai siirtää pitkäaikaissäilytykseen esimerkiksi kansalliseen pitkäaikaissäilytys- tai arkistopalveluun. Järjestelmässä tulee huomioida kansalliset pitkäaikaissäilytyksen ja tiedonhallinnan standardit. Kansallisista normeista Kansallisarkiston SÄHKE2-normi on arkistolain mukaan velvoittava. Säilytysjärjestelmän tulee olla SÄHKE2-sertifioitu. Tarjouspyynnössä kuvattiin hankinnan kohde ja ehdottomat vaatimukset sekä tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset.