Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
331454
Hankinnan nimi
Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet
Päätöspäivämäärä
27.4.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Dieta Oy - Kohde 1. Kypsennyslaitteet - Kohde 2. Kylmäsäilytyslaitteet - Kohde 3. Jäähdytyslaite - Kohde 5. Pienlaitteet ammattikäyttöön - Kohde 6. Jakelulaitteet, tarjoilulinjastot sekä linjastojen osat Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet - Kohde 1. Kypsennyslaitteet - Kohde 2. Kylmäsäilytyslaitteet - Kohde 3. Jäähdytyslaite - Kohde 4. Astianpesu - Kohde 5. Pienlaitteet ammattikäyttöön - Kohde 6. Jakelulaitteet, tarjoilulinjastot sekä linjastojen osat - Kohde 8. Astianpesukone pieneen keittiöön ja osastokäyttöön Finntensid Oy - Kohde 7. Ammattipesukoneet siivouskeskuksiin Kopal Keittiöt Oy - Kohde 4. Astianpesu Metos Oy Ab - Kohde 1. Kypsennyslaitteet - Kohde 2. Kylmäsäilytyslaitteet - Kohde 3. Jäähdytyslaite - Kohde 4. Astianpesu - Kohde 5. Pienlaitteet ammattikäyttöön - Kohde 6. Jakelulaitteet, tarjoilulinjastot sekä linjastojen osat - Kohde 7. Ammattipesukoneet siivouskeskuksiin - Kohde 8. Astianpesukone pieneen keittiöön ja osastokäyttöön

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti ammattikeittiölaitteiden ja ammattipesukoneiden hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.6.2021 - 31.5.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu 1 vuodella ajalle 1.6.2024 - 31.5.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään kirjallisesti viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Mikäli sopimus jatkuu, optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi näin haluaa. Hankintamalli on useamman, eli kolmen (3) toimittajan puitejärjestely kohderyhmittäin, ellei toisin mainita, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja jätettyjen tarjousten mukaiset erilliset puitesopimukset. Kohderyhmässä 8. Astianpesukone pieneen keittiöön ja osastokäyttöön valitaan kaksi (2) toimittajaa kummallekin astianpesukonetyypille, yhteensä maksimissaan neljä (4) puitejärjestelyyn. Tilaaja tekee tilauksen suoraan kohderyhmään valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja tulee valitsemaan sopimustoimittajista toimittajan, jonka tarjouksen ja nettohinnaston tuote on teknisiltä ominaisuuksiltaan käyttötarkoitukseen sopivin. Soveltuvuuteen vaikuttavat muun muassa kohteen kapasiteettitarve, ohjelmavaatimukset, käytettävyys, ergonomia. Kokonaistaloudelliseen edullisuuteen vaikuttavat myös tilan muutostyöt sekä erityiset asennukset. Tilaaja järjestää hankintalain 32 §:n mukaisia laitteistojen ja kokonaisuuksien kevennettyjä kilpailutuksia, ns. minikilpailutuksia, sopimustoimittajille 60 000 euron (alv 0%) ylittävissä, tai kohteen vaatimusten mukaisesti tätä pienemmissä hankinnoista. Minikilpailutuksen perusteella tilaaja valitsee parhaan tarjouksen noudattaen kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä esitettyä tarjouksen valinta- ja vertailuperusteita.