Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
339097
Hankinnan nimi
Juuan kunnan koulukuljetukset
Päätöspäivämäärä
4.5.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Juuan kunnan koulukuljetuksien hankinnan sopimuskaudelle 01.08.2021 - 31.07.2022 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.08.2022 - 31.07.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Mikäli valittu liikennöitsijä ei ole halukas jatkamaan optiokaudella, liikennöitsijän tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti Pohjois-Karjalan hankintatoimelle viimeistään seitsemän (7) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.