Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
KAJDno-2021-371
Hankinnan nimi
Vesileikkauskoneen hankinta Kainuun ammattiopistolle
Päätöspäivämäärä
7.5.2021
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

Muototerä Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Kainuun ammattiopiston tekniikan ja liikenteen kone- ja metalliala pyysi tarjouksia vesileikkauskoneesta opetuskäyttöön vuodelle 2021.