Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
335620
Hankinnan nimi
Kiinteistö Oy Pogostan vuokratalojen kiinteistönhoito
Päätöspäivämäärä
18.5.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Kiinteistöhuolto Martiskainen oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiinteistönhoidon töiden hankinnan Kiinteistö Oy Pogostan vuokratalojen hallinnoimiin kiinteistöihin sopimuskaudelle 01.08.2021 - 31.07.2026 + mahdollisuus jatkaa toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana 1.8.2026 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Toistaiseksi voimassaolevana toimittajan irtisanoessa sopimuksen, irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta. Toistaiseksi voimassaolevana tilaajan irtisanoessa sopimuksen, irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.