Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2021-1776
Hankinnan nimi
Ylikylän koulun musiikinsoittimien hankinta toinen tarjouspyyntö
Päätöspäivämäärä
19.5.2021
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

F-Musiikki Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Ylikylän koulu on pyytänyt tarjouksia musiikinsoittimista. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankinta vuoden 2021 aikana. Tilaaja pidättää oikeuden optiona hankkia lisää liitteessä 1 listatun mukaisia sähköpianoja 1-3 kappaletta. Tilaaja päättää option käytöstä viimeistään elokuussa 2021. Optio on tilaajan oikeus, ei velvollisuus. Sopimus syntyy tilaajan tilausvahvistuksella. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.