Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
332374
Hankinnan nimi
Pelit, lelut ja oppimisvälineet / Juuan kunta ja Polvijärven kunta
Päätöspäivämäärä
19.5.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Contex oy - Pos. 12: Nettohinnasto IS-VET OY - Pos. 12: Nettohinnasto - Pos. 4: FyKeMa (alv 0%) Kerko Group Oy - Pos. 6: Liikunta (alv 0%) Lekolar-Printel Oy - Pos. 12: Nettohinnasto Oy Piresma Ab - Pos. 12: Nettohinnasto - Pos. 6: Liikunta (alv 0%) Tevella Oy - Pos. 10: Legot - Pos. 12: Nettohinnasto - Pos. 11: Playmobil - Pos. 2: Pihaleikkivälineet (alv 0%) - Pos. 3: Sisäleikkivälineet (alv 0%) - Pos. 4: FyKeMa (alv 0%) - Pos. 6: Liikunta (alv 0%) - Pos. 7: Erityisoppimisvälineet (alv 0%) - Pos 8. Askartelutarvikkeet (alv 0%) - Pos. 5: Robotiikka (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti pääsääntöisesti päiväkoti ja esi-, perus- ja lukio-opetuksen käyttöön tulevien pelien, lelujen ja oppimisvälineiden hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 17.05.2021 - 28.02.2023 + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.03.2023 - 29.02.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tarjouspyyntö jakautuu kahteentoista (12) positioon seuraavasti. Pos. 1: Pelit Pos. 2: Pihaleikkivälineet Pos. 3: Sisäleikkivälineet Pos. 4: FykeMa Pos. 5: Robotiikka Pos. 6: Liikunta Pos. 7: Erityisoppimisvälineet Pos. 8: Askartelutarvikkeet Pos. 9: Tekstiilityötarvikkeet Pos. 10: Legot Pos. 11: Playmobil Pos. 12: Nettohinnasto Osatarjousten tekeminen positioiden kesken on mahdollista eli tarjouksen voi jättää yhteen (1) tai useaan positioon. Osatarjouksen tekeminen position sisällä on sallittu vain position 12: Nettohinnasto osalta. Hankintamalli on positioissa 1-11 kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Positiossa 12 valitaan kaikki hyväksytyn tarjouksen tehneet toimittajat, joiden valikoimissa on riittävässä laajuudessa koulu-, esiopetus- ja päiväkotikäyttöön tarkoitettuja tuotteita.