Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
342460
Hankinnan nimi
Kasvualustat ja katteet
Päätöspäivämäärä
7.5.2021
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Kekkilä Oy - Ralf Ajalin Oy - Tieluiska Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Porvoon kaupunki, kuntatekniikka pyytää tarjoustanne puitesopimukseen, viheralueiden rakentamiseen ja kunnostamiseen tarkoitetuista kasvualustoista ja katteista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ja niiden jakautuminen perille toimitettavien ja noudettavien kasvualustojen, katteiden kesken ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Porvoon kaupunki ostaa materiaalia kohdekohtaisten tarpeidensa mukaan erillisillä tilauksilla sopimuskauden aikana. Suuremmista yksittäisistä eristä / tulevista toimituksista pyydetään tarjous erikseen. Sopimus ei anna toimittajalle yksinoikeutta palvelun tuottamiseen tilaajalle. Porvoon kaupungin kuntatekniikka voi hankkia osan käyttämistään kasvualustoista myös suorahankintana ns. kokeilukohteista, joissa tuotetaan paikallisista massoista kasvualustamateriaalia tai muutoin edistetään kiertotaloutta. Tilaaja valitsee puitesopimukseen tarpeitaan vastaavan määrän toimittajia.