Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2021-1563
Hankinnan nimi
Ilmakuvaus ja digitaalinen ortomosaiikki Rovaniemen keskustan taajama-alueelta
Päätöspäivämäärä
25.5.2021
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

MGGP Aero Sp. z o.o.

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Paikkatieto- ja tonttipalvelut on pyytänyt tarjouksia Rovaniemellä suoritettavasta ortoilmakuvauksesta ja digitaalisen ortomosaiikin teosta Rovaniemen keskustan taajama-alueelta tarjouspyynnön ROIDno-2021-1563 ja sen liitteiden mukaisesti. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankinta. Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin avointa menettelyä käyttäen. Tarjouskilpailua koskeva pienhankintailmoitus julkaistiin HILMA- ilmoituskanavassa 23.4.2021 osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouspyyntö on julkaistu myös Tarjouspalvelussa osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/rovaniemi, Pienhankintapalvelussa https://pienhankintapalvelu.fi sekä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Tilaaja teki lisäselvityksen MGGP Aero Sp. z o.o:lle tarjouksen liitteen osalta. Saatu lisäselvitys hyväksyttiin. Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi ja ne hyväksyttiin tarjousten hintavertailuun.