Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
332813
Hankinnan nimi
Välinehuoltopalvelujen käytössä olevien laitteiden validointipalvelut (uudelleen validointi eli re-validointi), Siun sote
Päätöspäivämäärä
26.5.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Elemed Oy - 5. Vaunupesukoneiden validointi: Belimed WD750 (alv 0 %) - 6. Vaunupesukoneiden validointi: Getinge 9100E (alv 0 %) - 3. Instrumenttipesukoneiden validointi: Belimed WD290 (alv 0 %) - 11. Instrumenttipesukoneiden validointi: Getinge 46 series (alv 0 %) - 4. Instrumenttipesukoneiden validointi: Getinge 88 Turbo (alv 0 %) - 2. Autoklaavien validointi: Belimed MSTV 6-6-9 VS2 (alv 0 %) Kaiko Oy - 1. Autoklaavien validointi: MMM Selectomat PL (alv 0 %) MediChain Oy - 7. Matalalämpösterilointilaitteen validointi: Sterrad 100NX (alv 0 %) Miele Oy - 12. Instrumenttipesukoneiden validointi: Steelco DS 610/1 1S EEE (alv 0 %) Olympus Finland Oy - 9. Endoskooppien pesukoneiden validointi: Olympus ETD douple (alv 0 %) - 10. Endoskooppien pesukoneiden validointi: Olympus ETD 4 (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Siun soten välinehuoltopalveluiden käytössä olevien laitteiden re-validointipalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.08.2021 - 31.07.2023, jonka jälkeen sopimus voi jatkua toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 01.08.2023 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus per osa-alue, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilaukset suoraan osa-alueeseen valitulta toimittajalta. Validointi suoritetaan jokaiselle laitteelle käyttäjän erikseen ilmoittaman tarpeen mukaan. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäistilausmääriin ja tilaa palvelua tarpeensa ja määrärahojensa mukaisesti.