Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
348384
Hankinnan nimi
Paavolan monitoimitalo, ehdotussuunnittelu
Päätöspäivämäärä
7.6.2021
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Arkkitehtipalvelu Esa Säkkinen -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Siikajoen kunta pyytää tarjouksia tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti koskien Paavolan monitoimitalon ehdotussuunnittelua sisältäen tilat 100 oppilaan alakoululle, 35 lapsen päiväkodille, kirjastolle ja piha-, liikenne- ja leikkialueet. Rakennukseen tulee myös pieni liikuntasali ja väestönsuojatilat, jotka ovat rauhanajan aktiivikäytössä. Paavolan monitoimitalon kokonaisuus piha-alueineen rakennetaan kahdessa vaiheessa. Vaiheessa I rakennetaan koulu-, päiväkoti- ja kirjastotilat ja osa piha-alueista, vaihe I alueelta puretaan vanha hirsirakennus pois ennen rakentamiseen ryhtymistä. Vaiheessa II vanha koulu puretaan pois ja rakennetaan loput piha-alueista. Paavolan monitoimitalon maksimi huonealan tulee olla 1780 m2. Maksimi huonealan minimointimahdollisuudet tutkittava ehdotusluonnosvaiheessa. Liikuntasali mitoitetaan 1 lentopallokentän mitoituksella. - kirjastotilojen sijoittamismahdollisuus jo olemassa oleviin Paavolan kylässä oleviin tiloihin on tutkittava ehdotussuunnitteluvaiheessa. Hankinnan tehtävät sisältävät Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon RT 103253 tehtävät C ja D. Suunnittelun tulee sisältää 3 suunnittelukokousta matkakuluineen Siikajoella. Suunnittelun ehdotusluonnosten tulee olla valmiit 30.9.2021. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 31.5.2021 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset 2.6.2021 klo 12.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 4.6.2021 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe