Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
H040-21, HEL 2021-004755
Hankinnan nimi
Avoimen datan verkkosivustojen ylläpidon ja jatkokehityksen hankinta
Päätöspäivämäärä
9.6.2021
Hankintayksikkö
Helsingin kaupunki
Valitut toimittajat

Gofore Oyj -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohteena on avoimen datan sivustojen (4 kpl) tekninen ylläpito ja jatkokehitystyö. Jokaisella hankintarenkaassa mukana olevalla on yhteisestä koodipohjasta luotu oma avoimen datan sivusto (instanssi). Sivustojen jatkokehitys on suhteellisen pientä, esimerkiksi CKAN:in ja WordPressin versiopäivityksiä ja verkkopalvelun tai yksittäisen instanssin pieniä parannuksia ja korjauksia. Jatkokehitystyötä tilataan yleensä muutamia kertoja vuodessa yhteistyössä samaan aikaan kaikkiin neljään instanssiin ja jatkokehityksen kustannukset jaetaan työn tilanneiden tahojen kesken. Hankinnan kohde jakautuu kolmeen osaan: • Osa 1: Pilvipalveluympäristö (AWS) ja sen ylläpito ja kehitys • Osa 2: CKAN-alustan ylläpito ja kehitys • Osa 3: WordPress-alustan ylläpito ja kehitys Toimittajan tulee tarjota kokonaisratkaisu, joka kattaa kaikki edellä mainitut kolme osaa. Toimittaja voi halutessaan alihankkia jonkin osan. Verkkopalvelun nykyiset teknologiat ja eri instanssien tarkemmat tiedot on kuvattu tarkemmin liitteessä Nykytilan kuvaus. Verkkopalvelun ylläpitoon liittyvä palvelutaso (SLA) määritellään liitteessä Palvelutasot.