Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
347561
Hankinnan nimi
Vaarallisen jätteen nouto- ja käsittelypalvelu ajalle (alustava) 1.1.2022 - 31.12.2025 + kahden (2) vuoden optiovaraus
Päätöspäivämäärä
15.6.2021
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Kierto Ympäristöpalvelut Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia Raahen kaupungin tekniselle keskukselle kunnan vastuulla olevien vaarallisten jätteiden nouto- ja käsittelypalveluista sopimuskaudelle (alustava) 1.1.2022 - 31.12.2025 (+optio kaksi (2) vuotta). Hankinta suoritetaan yksikköhinnalla (€/kg). Yksikköhinta sisältää vaarallisen jätteen kuljetuspakkaukset, noutopalvelun, kuljetuksen ja käsittelyn. Keräyspisteeltä nouto tapahtuu aukioloaikojen puitteissa. Aukioloajat löytyvät www.raahe.fi/asuminen/jatehuolto Raahen kaupungin alueella on kaksi erillistä vaarallisen jätteen noutopaikkaa: - Rannikon Sero-yhdistys ry osoitteessa Palontie 3, 92120 Raahe - Kuusiratin vastaanottopiste Vihannissa osoitteessa Malmitie 785, 86400 Vihanti. - Noutopisteiden osoitteet saattavat vaihtua sopimuskaudella. Lisäksi lääkejätteet noudetaan suoraan alueen apteekeista, joita on Raahen alueella yhteensä neljä. Kaksi Raahen keskustassa, yksi Vihannin ja yksi Pattijoen keskustassa. Rannikon Sero-yhdistykseltä nouto tapahtuu 2 viikon välein ja Kuusiratista 3 kuukauden välein. Toiminnassa noudatetaan jätelakia- ja asetusta. Lisäksi toiminnanharjoittajalla tulee olla voimassa olevat luvat vaarallisen jätteen kuljettamiseen ja käsittelyyn. Lisäksi toimittaja sitoutuu toteuttamaan turvallisuusneuvonantajapalvelut sekä pitämään vuosittain kolmen tunnin koulutuksen ajankohtaisista vaarallisiin jätteisiin liittyvistä asioista. Tarjoajan tulee sitoutua tarjoamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyin ehdoin myös Pyhäjoen ja Siikajoen kunnalle. Kunnat tekevät omat päätöksensä tarjousten hyödyntämisestä. Tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 19.5.2021 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava 26.5.2021 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet. Mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi.