Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
352314
Hankinnan nimi
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän sähkö-, putki- ja ilmanvaihtotyöt
Päätöspäivämäärä
14.7.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Karelian Talotekniikka Oy - Pos 2: Putkityöt (alv 0 %) - Pos 3: Ilmanvaihtotyöt (alv 0 %) Kuurnan LVIS palvelut Oy - Pos 1: Sähkötyöt (alv 0 %) - Pos 2: Putkityöt (alv 0 %) - Pos 3: Ilmanvaihtotyöt (alv 0 %) Suomen LVIS-Huolto Oy - Pos 1: Sähkötyöt (alv 0 %) - Pos 2: Putkityöt (alv 0 %) - Pos 3: Ilmanvaihtotyöt (alv 0 %) TEUVON VALO OY - Pos 1: Sähkötyöt (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän sähkö-, putki- ja ilmanvaihtotöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.09.2021 - 31.08.2023 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.9.2023 - 31.8.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on useamman eli kolmen (3) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan. Mikäli eniten pisteitä saanut toimittaja ei voi toimeksiantoa suorittaa, valitaan toiseksi eniten pisteitä saanut jne.