Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
341848
Hankinnan nimi
Varhaiskasvatuksen ostopalvelut, Kiteen kaupunki
Päätöspäivämäärä
14.7.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Mäntyniemen Ikihonka Oy

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiteen kaupungin varhaiskasvatuksen ostopalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.08.2021 - 31.07.2023 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimusta on mahdollista jatkaa enintään kahdella (2) vuodella ajalle 01.08.2023 - 31.07.2025. Kyseisellä optiokaudella on molemmilla osapuolilla mahdollisuus irtisanoa sopimus päättymään ennen optiokauden päättymistä. Optiokaudella tilaajalla on kahden (2) kuukauden irtisanomisaika ja toimittajalla kuuden (6) kuukauden irtisanomisaika. Option käytöstä tilaaja päättää vuoden 2023 talousarviovalmistelun yhteydessä. Optiokaudella sovelletaan hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan mahdollisen option käyttöönottoon, mikäli tilaaja haluaa käyttää option. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.