Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
352416
Hankinnan nimi
Ruokakuljetukset Joensuun seudulla
Päätöspäivämäärä
12.8.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Suomen Muuttofirma Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun seudun ruokakuljetusten hankinnan sopimuskaudelle 03.01.2022 - 01.01.2023 + mahdollisuus jatkaa toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 02.01.2023 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Sopimuskaudella tilaajana toimii Joensuun kaupunki / Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy. Ruokakuljetusten piiriin kuuluu Joensuun seudun kunnat. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.