Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2021-042
Hankinnan nimi
Hoitajapalvelut ostopalveluna
Päätöspäivämäärä
12.8.2021
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Lauran kotihoito Oy - Terveystalo Julkiset Palvelut Oy -

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Katso hankintailmoituksen liitteenä oleva sopimusluonnos. Sopimuskausi 1.9.2021 - 31.12.2021. Lisäksi hankintaan sisältyy kaksi (2) optiokautta 1.1.2022 - 30.6.2022 ja 1.7.2022 - 31.12.2022.