Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2021-718
Hankinnan nimi
Global Design Talks –sarjan konseptisuunnitelma sekä pilottitoteutukset
Päätöspäivämäärä
30.8.2021
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Tahkokallio Design Oy

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Ennakoitu arvo
8000,00
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin hallinnoima Kansainvälisen arktisen muotoilupääkaupungin palvelumallin luominen -hanke on pyytänyt tarjouksia Global Design Talks –sarjan konseptisuunnitelmasta sekä pilottitoteutuksista. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Hankinnan sopimuskausi on 15.9.2021-31.10.2022. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.