Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
7572-2021
Hankinnan nimi
Digitaalisen tukipalvelun hankinta internetissä tapahtuvaan häirintään ja kiusaamiseen SaaS-pilvipalveluna internet-selaimen kautta ajalle 1.10.2021(tavoite)-30.9.2023 (optio 1.10.2023-30.9.2025)
Päätöspäivämäärä
8.9.2021
Hankintayksikkö
Turun kaupunki
Valitut toimittajat

Somis Enterprises Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankintaan sisältyy SaaS-palvelun hankinta sekä järjestelmän käyttöönottoon liittyvä perehdytys. Palvelun tulee tarjota digitaalista palvelua Turun kaupungin suomen- ja ruotsikielisten peruskoulujen, lukioiden ja ammattiinstituutin oppilaiden sekä koulujen nimetyn opetus- ja muun henkilöstön, terveydenhoitajien ja alueellisten nuorisotyöntekijöiden saataville ja käytettäväksi. Palvelussa käyttäjät ilmoittavat sosiaalisessa mediassa tai muualla verkossa tapahtuneista loukkaavista tilanteista, kuten kohtaamastaan kiusaamisesta, häirinnästä tai muusta sopimattomasta käytöksestä eli someloukkauksista. Digitaalisen tukipalvelun tulee olla maksuton, tasa-arvoinen ja sen ei tule kerätä käyttäjän tunnistetietoja kuten nimeä tai sukupuolta. Digitaaliselta tukipalvelulta edellytetään seuraavia alaan perehtyneiden asiantuntijoiden tarjoamia palvelumuotoja: oikeudellinen arvio, psykososiaalinen ensivaiheen tuki ja ohjaus jälkitukeen sekä tarvittaessa neuvoja hakeutumisesta viranomaispalveluihin. Palvelun käyttäjien kokonaismäärä on 20 000–24 000 henkilöä. Palvelua tulee olla saatavilla helppokäyttöisesti molemmilla virallisilla kielillä. Palveluntuottajan tulee toimittaa tilaajalle määrällistä tietoa digitaalisen palvelun käyttöönottajista, käyttäjämääristä sekä palvelun vaikuttavuudesta.