Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
332913
Hankinnan nimi
Hammashoitoyksiköt ja hammashoidon lisälaitteet, Siun sote
Päätöspäivämäärä
21.9.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hammasväline Oy - Hammashoidon lisälaitteet II (ALV 0%) Lifemed Oy - Hammashoidon lisälaitteet I (ALV 0%) Plandent Oy - Hammashoitokoneyksiköt (ALV 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (jäljempänä Siun sote) eri toimipisteiden käyttöön sopimusajalla 1.8.2021 - 31.12.2022 hankittavien hammashoitoyksiköiden sekä Kontiolahden hammashoitolaan sijoittuvien hammashoidon lisälaitteiden hankinnan. Hankintaan sisältyy optiomahdollisuus kohderyhmän 1. osalta ajalle 1.1.2023 - 31.12.2024. Sopimus jatkuu kohderyhmän 1 osalta ajalle 1.1.2023 - 31.12.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään määräaikaisen sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Vuosina 2021-2022 hankittavat hammashoitoyksiköt sijoittuvat eri puolille Siun soten toiminta-aluetta seuraavasti: 1 kpl Nurmeksen hammashoitolaan, 1 kpl Rantakylän hammashoitolaan, 1 kpl Ylämyllyn hammashoitolaan, 2 kpl Tohmajärven hammashoitolaan, 3 kpl Siilaisen hammashoitolaan ja 3 kpl Kontiolahden hammashoitolaan Jokaiseen kohderyhmään valitaan 1 toimittaja / kohderyhmä.