Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2021332283
Hankinnan nimi
Karhulan alakoulun kokonaissuunnittelu
Päätöspäivämäärä
21.9.2021
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

Arkkitehtitoimisto Perko Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Suunnittelu toteutetaan kokonaissuunnitteluna, jossa arkkitehti toimii kohteen pääsuunnittelijana ja suunnitteluryhmän kokoajana. Lisäksi suunnitteluryhmässä on rakenne-, LVIA-, geo-, piha- ja sähkösuunnittelijat sekä muut tarvittavat suunnittelijat ja asiantuntijat riittävässä laajuudessa (palotekninen-, sisustus-, akustiikka-, kustannus- sekä pedagoginen). Hankesuunnitelmaan sisältyy tilaajan laatima tavoitehinta-arvio. Tilaaja edellyttää suunnitteluryhmän käyttävän suunnitteluratkaisuja, joilla pysytään tavoitehinta-arviossa. Tilaaja edellyttää, että suunnitteluryhmä tarkistaa ehdotusvaiheen luonnoksista sekä urakkalaskentavaiheen suunnitelmista tavoitehinta-arvion. Tarkistamistehtävien on sisällyttävä kokonaishintaan. Hankinnasta on poisrajattu liitteenä olevassa hankesuunnitelmassa mainitut infran liikennejärjestelyiden suunnittelu ja Katajaisten kentän suunnittelu. Ne kilpailutetaan erillisinä hankkeina.