Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
349918
Hankinnan nimi
Raahen kaupungin kutsuliikennepalvelu välille Raahe-Vihanti-Raahe (ilta- ja yöjuna) ajalle 1.11.2021 - 31.10.2022 (+ optio kaksi (2) vuotta)
Päätöspäivämäärä
12.10.2021
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Raahen Taksiasema Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjousta kutsuliikennepalvelusta välille Raahe-Vihanti- Raahe ajalle 1.11.2021 - 31.10.2022 (+ optio kaksi (2) vuotta). Yhteys Raahe-Vihanti-Raahe (ma-su) on suunnattu Vihannista etelään lähtevälle yöjunalle sekä Vihantiin tulevalta junalta Raaheen. Reitit ja aikataulut: * Ma - Su klo 21.00 Raahen linja-autoasema – Vihannin juna-asema * Ma - Su klo 21.35 Vihannin juna-asema – Raahen linja-autoasema Aikataulut ovat suuntaa-antavia ja mukailevat junaliikenteen aikatauluja. Palvelu toimii kutsuliikenneperiaatteella ja kyytiin pitää ilmoittautua soittamalla palveluntuottajalle viimeistään kaksi (2) tuntia ennen kuljetuksen lähtöaikaa. Liikennöintikorvauksen maksaminen perustuu toteutuneisiin ajoihin. Liikennöinti hoidetaan Raahe-Vihanti-Raahe -reitillä ja ainoastaan silloin, kun on matkustajia. Reittihinta koostuu siitä, että 1) Raahesta asiakas viedään yöjunalle ja Helsingistä tulevalta junalta otetaan asiakas paluukyytiin Raaheen, 2) Raahesta viedään asiakas yöjunalle tai 3) Helsingistä tulevalta junalta haetaan asiakas Raaheen. Reitti on Raahen linja-autoasema - Vihannin juna-asema - Raahen linja-autoasema. Reittihinta veloitetaan per/reitti. Palveluntuottaja voi laskuttaa ainoastaan yhden (1) toteutuneen reittihinnan tarvittavien autojen lukumäärästä riippumatta. Keskimäärin matkustajia on ollut kaksi (2) henkilöä per ajokerta. Keskimääräisiä ajokertoja on ollut kymmenen (10) per kuukausi. Matkustajamäärät ovat olleet koronan vaikutuksesta vaihtelevia. Liikennöinnissä käytettävän kaluston tulee olla Suomen tieliikenteeseen hyväksyttyä ja katsastuksen tulee olla voimassa, sekä varustetason tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Liikennöitsijällä tulee olla voimassa oleva joukkoliikennelupa liikenteen suorittamiseen. Tarkemmat tiedot kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit ja Päätöksenteko". Hankinta toteutetaan määrärahojen puitteissa. Tarjoaja sitoutuu tarjousta antaessaan tarjouspyynnössä ja sen liitteessä mainittuihin vaatimuksiin. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä ke 22.9.2021 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoukset on toimitettava viimeistään pe 1.10.2021 klo 12.00 mennessä. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe. Muulla tavalla jätettyjä tarjouksia ei hyväksytä.